Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 1.–5. august 2022

09.08.2022 | 15:49

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (Mustamäel, Kivimäel, Nõmmel), Paldiskis, Jõhvis, Iisakus ja Mustvees. Tuvastati neli keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kaks eemaldati nädala lõpuks.
    • Jaga

Seoses puhkuste perioodiga keelekontrolle ei toimunud. Ainult ühe kaebuse lahendamiseks kontrolliti Narva Astri keskuses New Yorker Estonia OÜ kahe töötaja tegelikku eesti keele oskust. Ühe kontrollitava eesti keele oskus vastas nõuetele, teisele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kolme koolitusfirma taotlust tegevusloa saamiseks (kokku 9 õppekava), kõik õppekavad vajavad veel täiendamist.

12 koolitusfirmat on esitanud taotluse uute koolitajate lisamiseks, kõik 14 õpetajat said heakskiidu.

Mitmel korral nõustati keelefirma esindajaid telefoni ja meili teel, ühel juhul andis Keeleamet hinnangu Eesti Töötukassa palvel ühe koolitusfirma õppekavale.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles igal reedel kl 11.00–13.00 tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõustamine võimalik Keeleameti kontoris aadressil Endla 4 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Ka keelekontrollide toimumise ajal annavad keeleametnikud nõu.