Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 1. – 5. aprill 2019

08.04.2019 | 10:00

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus ja Narvas. Kokku saadeti märgukiri 21-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati üheksal firmal ettekirjutuse tähtaega, seitse firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti kahes ärimajas avalikku teavet ja tuvastati mitmeid rikkumisi. Viiest Tallinna hotellist üks on ettekirjutuse täitnud, ülejäänutel on ettekirjutus täidetud osaliselt.

Järelkontrolli käigus tuvastati, et neli ettevõtet on oma veebilehed viinud vastavusse keeleseaduse nõuetega, üheksal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Lõppes keelekontroll Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve Maxima X kaupluses (Mõisa tee 3), kus kontrolliti kokku 17 töötaja eesti keele oskust (15 esmakontrolli ja kaks järelkontrolli käigus), vaid kolme töötaja keeleoskus vastas nõutud tasemele. Eesti keelt ei valda ka kaupluse juhataja. Kõigile kontrollitud töötajatele tehti sunniraha hoiatus. Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe Paepargi Maxima töötaja eesti keele oskust – kaebus leidis kinnitust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Mustamäe keskuses asuva RIMI hüpermarketi töötajate keeleoskust, kuuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada keeleeksam.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe Rocca al Mare kaubanduskeskuses asuva kaupluse töötaja eesti keele oskust, töötaja peab sooritama eesti keele eksami.

Jätkub SA Ida-Viru Keskhaigla töötajate keeleoskuse järelkontroll. Seitsmest kontrollitavast kaks olid ettekirjutuse täitnud, viiel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ja rakendati sunniraha. Keelekontroll jätkub järgmistel nädalatel.

Jätkub Põhja Päästekeskuse Harjumaa päästekomandode päästjate keeleoskuse kontroll. Kontrolliti Lasnamäe ja Pirita päästekomando 14 päästja tegelikku eesti keele oskust, koostati kuus akti, kõigi päästjate eesti keele oskus vastab nõutud tasemele. Kontroll päästekomandodes jätkub.

Samuti jätkub järelkontroll Narva Linnavalitsuses. Sel nädalal kohtuti kümne töötajaga, kõigil pikendati ettekirjutuse tähtaega. Kõigile tehti sunniraha hoiatus, kõik sel nädalal kontrollitud ametnikud peavad tasuma sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Haabersti Vene gümnaasiumis oli ettekirjutus kuuel õpetajal, kes ei olnud ettekirjutust täitnud, seetõttu pikendati ettekirjutuse tähtaega. Neljale pedagoogile tehti sunniraha hoiatus, ühe suhtes rakendati sunniraha. Samuti tehti ettekirjutus uuele õpetajale.

Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis vormistati üks esmakontrolli akt ja seite järelkontrolliakti, seitse õpetajat peavad sooritama eesti keele eksami, ühtlasi tehti neile sunniraha hoiatus.

Lähte Ühisgümnaasiumis ja Valgamaa Kutseõppekeskuses kontrolliti töötajate eesti keele oskust tõendavaid dokumente.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe keelefirma taotlust õpetaja lisamiseks, see sai keeleametnike heakskiidu. Eelmisel nädalal külastatud keeletunni kohta saadeti täienduskoolitusasutusele kontrollakt.