Tähtsamad tegemised ajavahemikus 8.–19. august 2022

19.08.2022 | 12:40

Sel perioodil kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (vanalinnas, kesklinnas, Mustamäel, Kivimäel, Nõmmel, Telliskivi loomelinnakus, Lasnamäel), Valgas ja Sakus. Tuvastati seitse keeleseaduse nõuete rikkumist. Avaliku teabe järelkontrollis tuvastasid inspektorid, et üheksast ettekirjutusest kaheksa on täidetud. Ettevõttele, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kolme ettevõtte veebilehte, neist kaks olid korras, ühele ettevõttele saadeti märgukiri. Järelkontrolli käigus tuvastati, et kolmest ettekirjutusest kaks on täidetud. Kolmas veebileht on jätkuvalt võõrkeelne, ettevõttele saadeti märgukiri.

Seoses laekunud kaebusega kontrollisid keeleametnikud Selver AS-i Solarise Toidupoe 59 töötaja keeleoskust tõendavaid dokumente. Kuue tööta tegelikku keeleoskust kontrollitakse augustikuu jooksul.

Maxima Eesti OÜ Valga Maxima XX kaupluses lõpetati järelkontrolli aktiga menetlus, kuna töötajaga lõpetati tööleping.

Ilmar Tomusk kommenteeris keelevaldkonnas toimuvat 16. augustil Kuku raadios, 17. augustil ERRi uudistes ning 19. augustil Vikerraadios ja Postimehes.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati viie koolitusfirma taotlust tegevusloa saamiseks (kokku 10 õppekava), kolme keelefirma õppekavad on korras ja vastav hinnang saadeti Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks. Kahe keelefirma õppekavad vajavad veel täiendamist.

Neli koolitusfirmat on esitanud taotluse uute koolitajate lisamiseks, kaheksast õpetajast said heakskiidu seitse.

Mitmel korral nõustati keelefirmade esindajaid telefoni ja meili teel.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles igal reedel kl 11.00–13.00 tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõustamine võimalik Keeleameti kontoris aadressil Endla 4 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Ka keelekontrollide toimumise ajal annavad keeleametnikud nõu.