Tähtsamad tegemised ajavahemikus 22. august–9. september

09.09.2022 | 13:50

Augustikuu lõpus ja septembri alguses kontrolliti avalikku teavet Tallinna vanalinnas, sadama piirkonnas, Mustamäel, Väike-Õismäel, Kadriorus ja Lasnamäel, Hiiumaal, Kohtla-Järvel (sh Ahtme linnaosas), Valgas (sh laadal ja kultuuriüritustel), Pärnus ja Lavassaares. Tuvastati 31 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 30st varasemast ettekirjutusest oli kümme täitmata – ettevõtetele anti lisaaega ettekirjutuse täitmiseks.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrollitud üheksa veebilehte olid korras, ühel veebilehel olid keelevead, mille kohta saadeti ettevõttele märgukiri. Varasemate ettekirjutuste täitmist kontrollides tuvastati, et seitsmest ettevõttest kolm on ettekirjutuse täitnud, neli ettevõtet on lubanud veebilehe viia keeleseadusega vastavusse veel septembrikuu jooksul.

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks SRP Halduse OÜ ja Deichmann Kingad OÜ töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. Kõigi kontrollitud töötajate eesti keele oskus vastab nõuetele.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Selver AS-i Solarise Toidupoe kolme uue töötaja eesti keele oskust, neile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. 11 töötajal oli ettekirjutus varasemast ajast, kõigi ettekirjutuse tähtaega pikendati. Kaheksale töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve Puru tee Maxima X kaupluses jätkus keelekontroll. Kümnest uuest töötajast viiele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Järelkontrollis pikendati nelja töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus. Kahe Maxima töötaja suhtes rakendati sunniraha. Valga Maxima XX kaupluses tehti esmakontrollis ettekirjutus ühele töötajale.

Uue töötaja keeleoskust kontrolliti Narva Linna Kultuuriosakonnas, keeleametnikud tegid ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam. Järelkontroll toimus Narva linna kultuuriosakonnas ja Narva sotsiaalabiametis. 15 kontrollitaval pikendati ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha. 8 akti koostati menetluse lõpetamise kohta seoses töösuhete lõppemisega.

Keeleametnikud osalesid 25. augustil Narva linnavolikogu istungil ning jälgisid selle keelekasutust. Istungit juhatas volikogu esimees Vladimir Žavoronkov eesti keeles. Istungi jooksul ei läinud ta kordagi vene keele üle ning katkestas sõnavõtja, kes keeldus eesti keelt rääkimast. Seitse volikogu liiget tuli eestikeelse sõnavõtuga hästi toime, kolm sõnavõtjat rääkisid vene keeles, kohale kutsutud tõlk tõlkis nende jutu eesti keelde.

Päevakorras olnud ettekanded esitati kõik eesti keeles. Linnapea Katri Raik vastas arupärimistele, sh ka vene keeles esitatud küsimustele, eesti keeles. Kuigi istungi alguses avaldasid mitmed osavõtjad pahameelt töökorra üle, mille puhul tuli istungil kasutada eesti keelt, polnud istungil ühtegi ettekannet või sõnavõttu, mida poleks esitatud eesti keeles või tõlgitud eesti keelde.

Keeleamet jätkab Narva linnavolikogu istungite keelekasutuse järelevalvet.

Ilmar Tomusk selgitas volikoguliikmete keeleoskusega seonduvat 26. augustil ajalehes Postimees, sama teemat käsitles ka Postimehe juhtkiri. Volikoguliikmete keeleoskusega seonduv oli teemaks ka 29. augustil Delfis ning 30. augustil Postimehes ilmunud artiklis. Keeleameti tegemistest oli juttu ka 6. septembril Delfis ning 7. septembril Õhtulehes.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel perioodil hinnati nelja koolitusfirma taotlust tegevusloa saamiseks, kahe firma õppekavad said heakskiidu ning need edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks; teiste koolitusfirmade õppekavad vajavad veel täiendamist. Neli koolitusfirmat on esitanud taotluse uute koolitajate lisamiseks, kümnest õpetajast üheksa said heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles igal reedel kl 11.00–13.00 tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõustamine võimalik Keeleameti kontoris aadressil Endla 4 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Ka keelekontrollide toimumise ajal annavad keeleametnikud nõu.