Selgunud on võistluse „Ehe Eesti − Eesti ettevõttele eesti nimi” võitjad.

07.10.2022 | 09:57

Emakeele Seltsi ja Keeleameti korraldatav võistlus sai alguse 2016. aastal ja toimus seitsmendat korda. Kandideerida sai seitsmes kategoorias: tootmisettevõte, teenindusettevõte, vabaühendus, aasta uustulnuk, haridus- ja kultuuriasutus, õpilasfirma ning rahvusdomeeninimi.
    • Jaga

Ettevõtmine sai teoks tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisele.

Võistluse eesmärk on juhtida ettevõtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele ning väärtustada eestikeelseid äri-, ettevõtte- ja domeeninimesid.

Ettepanekuid saabus 39 (sealhulgas 12 õpilasfirmat) ning üldpilt annab tunnistust, et huvitavad eestikeelsed nimed on hinnas ja eesti keelt avalikus ruumis väärtustatakse.

Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor: „Eks ikka leidub õpilasfirmasid, kelle nime on raske välja hääldada ja keeruline meelde jätta, kuna selles kasutatakse kas inglise keelt või tegijate nimetähti. Kuid noored on hakanud mõistma, et ilus emakeelne nimi on nende esimene mainekujundus. Rõõm on näha, et noorte hulgas on oma õpilasfirmale nime valikul au sisse tõusnud vahvad keelemängud ning toredad ja selged eestikeelsed nimed, mis ütlevad kliendile välja, mida pakutakse. See aitab kindlasti ka nime meeldejätmisele ja müügile kaasa.“

Laureaadid valis žürii, milles on esindatud Emakeele Selts, Keeleamet, Eesti Keelenõukogu, HTMi keeleosakond, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon ning Eesti Interneti Sihtasutus. Žürii koosseis: Helle Metslang (esimees), Ilmar Tomusk, Birute Klaas-Lang, Aime Klandorf, Peeter Päll, Heiki Rits, Sirli Zupping, Andres Tarto.

Hinnangu andmisel lähtuti konkursi statuudis seatud tingimustest: auhind määratakse tunnustusena Eesti ettevõtjale, kelle äri- või ettevõttenimi on eestikeelne, kõlalt ja kirjapildilt eestipärane, kujundlik ja eristamisvõimeline; kelle.ee internetiaadress on eestikeelne, lihtne ja teistest eristuv, selge ja tähenduslik ning üheselt mõistetava kõlapildiga, nii et seda on ka kuuldu alusel lihtne kirja panna; ehedal eesti ettevõttenimel on oma lugu, mis kajastab nimepaneku põhjendust, nt seost ettevõtja tegevusvaldkonnaga, aja- või kultuurilooga, ettevõtja endaga.

2022. aasta võitjad kategooriate kaupa:

Aasta uustulnukas: Kriba (OÜ Kriba Kommunikatsioon). Ära märgiti Tiidu Kuldkäed OÜ, OÜ Stilingvist

Haridus- ja kultuuriasutus: Pillikeel OÜ. Ära märgiti Nipitiri diginipid, Kirjatäht OÜ

Teenindusettevõte: Tikupoiss OÜ. Ära märgiti OÜ Sorav Orav, OÜ Kapsalokk

Tootmisettevõte: OÜ Vahvärk. Ära märgiti Lükkepakk OÜ, Pagar Võtaks OÜ

Vabaühendus: Saunaministeerium MTÜ. Ära märgiti Feministeerium (MTÜ Oma Tuba)

Õpilasfirma: Sörmik. Ära märgiti NutiMuti, Lebo

Rahvusdomeeninimi: pinnavormijad.ee. Ära märgiti kriba.ee, diginipid.ee

Lisainfo: https://www.emakeeleselts.ee/

Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk ([email protected])

Keeleameti peaspetsialist ja Emakeele Seltsi teadussekretär Killu Mei (518 3764 [email protected])