Keeleameti sõber on professor Helle Metslang

01.03.2022 | 10:08

Juba viiendat korda andis Keeleamet välja ameti sõbra tiitli. Tiitel antakse inimesele või organisatsioonile, kes on ametit oma tegevusega toetanud, aidanud kaasa selle eesmärkide saavutamisele eesti keele kaitsmisel või andnud muul moel olulise panuse eesti keele arendamisse ja kaitsmisse. Varem on selle tiitli pälvinud näiteks keeleteadlane ja haridusministeeriumi kauaaegne keelepoliitika nõunik Jüri Valge ning Eesti Keele Instituudi juhtivkeelekorraldaja Peeter Päll.
    • Jaga

Ameti peadirektor Ilmar Tomusk tõi 28. veebruaril 2022 Tartu Ülikoolis tiitlit üle andes esile, et professor Helle Metslang väärib tunnustust kauaaegse, mitmekülgse ning tulemusrikka tegevuse eest keele-elu korraldamisel ja keelepoliitika juhtimisel, tegeliku keelekasutuse ja keelenormi uurimisel ning nendevahelise kooskõla poole püüdlemisel.