Värskeid teateid keelerindelt

01.04.2019 | 14:53

1. aprillil jõustus uus keeleseadus
    • Jaga

Riigikogu arutas taas keeleseaduse muudatusi ning jõudis üksmeelsele otsusele, et eesti keel on endiselt liiga keeruline.

„Kui tuhanded inimesed on elanud Eestis mitukümmend aastat ega ole selle aja jooksul eesti keelt ära õppinud, peab eesti keelel midagi viga olema,” selgitas parlamendi keelekomisjoni esimees Pähkel Juhhei. “Meie analüüs näitas, et eesti keel on liiga keeruline.”

Esimeseks takistuseks eesti keele õppimisel on poliitiku sõnul eesti tähestik, mis on paljudele välismaalastele võõras ja kohati täiesti arusaamatu.

“Enamikus maailma keeltes ei ole selliseid tobedaid tähti nagu õ, ä, ö ja ü,” selgitas Juhhei, “mida meie oma kaasmaalastele trahvidega ähvardades peale surume. Seetõttu loobume kõigepealt igasugustest täppidest tähtede peal. Teise sammuna aga võtame kasutusele maailmas laialt levinud kirillitsa, mis muudab eesti keele miljonitele inimeste meil ja raja taga armsaks ning koduseks.”

Teise probleemina tõi poliitik esile käänded, mida on eesti keeles ilmselgelt liiga palju.

“No kellele on vaja mingit rajavat või olevat käänet, rääkimata ilmaütlevast, mis ongi kogu kurja juur. Meile aitab kuuest käändest küll,” selgitas poliitik, kes enda sõnul kasutab poliitilistes debattides ainult nimetavat käänet.

Mõnevõrra puudutab keelereform ka eesti keele sõnavara.

“Kui võtame näiteks Tammsaare ja Puškini, siis Tammsaare sai aru kõigest, mida Puškin kirjutas. Samas ei ole ühtegi vettpidavat tõendit selle kohta, et Puškin oleks Tammsaarest aru saanud.”

Uurijate arvates on selles süüdi just Tammsaare arusaamatu sõnavara. Seepärast võetakse alates 1. jaanuarist eesti keeles kasutusele Puškini sõnavara. Sõna “porgand” kasutamine aga keelatakse, kuna Puškin ei kasutanud seda sõna oma teostes mitte kordagi.

Vaatamata Eestit seni tabanud kriitikale, otsustas Riigikogu keelenõudeid veelgi karmistada. “Oleme seni olnud viletsa eesti keele oskuse suhtes liiga leebed,” selgitas Pähkel Juhhei. “Edaspidi ei tehta keele osas aga mingeid järeleandmisi. Uus eesti keel peab kõikidel selge olema hiljemalt 1. jaanuariks. Kes aga pärast seda eesti keelt ei oska, lastakse lahti või pannakse kinni.”