Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 9. - 13. oktoober 2017

18.12.2017 | 10:55

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Valgas, Põltsamaal, Jõgeval, Narvas Jõhvis ja Kohtla-Järvel. 29-le äriühingule on saadetud märgukiri seoses võõrkeelse avaliku teabega või eestikeelse teenindamise puudumisega. Kaheksa äriühingut on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud ning eemaldanud võõrkeelse teabe või lisanud eestikeelse teabe. Seitsme firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Olerexi Õismäe teenindusjaama töötajate eesti keele oskust ja kolmele teenindajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Samuti kaebusest tingituna saatis keeleinspektsioon kirja andmete täpsustamiseks neljale bussifirmale. Vastust ootame 23. oktoobriks.

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna Narva büroos tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ning ühtlasi sunniraha hoiatus viiele töötajale, üks töötaja on ettekirjutuse täitnud.

Ida-Viru Keskhaigla SA-s kontrolliti 8 töötaja keeleoskust, neist kuuele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ning ühtlasi teavitati töötajaid, et ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha. Üks meditsiinitöötaja peab oma eesti keele oskust täiendama. Keelekontroll meditsiiniasutuses jätkub.

Tallinnas Virbi Maximas kontrolliti 10 töötaja keeleoskust, seitse uut töötajat peavad sooritama eesti keele eksami ja kolme varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati. Valga Maxima XX esitas andmed töötajate keeleoskuse kohta, 69-st töötajast kutsutakse vestlusele kolm.

Kohalike omavalitsuste valimiskampaaniates on keeleseaduse nõuete vastu eksimusi olnud vähe. Sel nädalal juhtis keeleinspektsioon ühe partei tähelepanu Mustamäel postkastidesse pandud venekeelsete reklaamlehtede osas, millel puudus tõlge eesti keelde.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sakala Eragümnaasiumis pikendati neljal töötajal varasema ettekirjutuse tähtaega, ühtlasi tehti neile sunniraha hoiatus, ühe töötaja puhul rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal alustati ühe keelefirma tegevuse kontrolliga, mis jätkub järgmisel nädalal. Keeleinspektsiooni esindaja külastas Eesti Töötukassaga koostöös kahte Narvas tegutsevat keelefirmat.