Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 9.–13 jaanuar 2023

13.01.2023 | 15:33

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Haapsalus ja Jõhvis. Tuvastati 25 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kaheksa olid täidetud, kolmele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kaheksa ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust. Kõik kontrollitud veebilehed olid korras.
Kaebuste lahendamiseks kontrolliti Maxima Eesti OÜ Maxima X Sõle 42 kaupluse ja Üheksa Uba OÜ Kennedys Baar ja Köök kokku 14 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. Kolme töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.

Ilmar Tomusk kohtus 10. jaanuaril OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo valimiste-eelse hindamismissiooni liikmete Ana Rusu ning Goran Petroviga. Külalisi huvitas ennekõike valimisreklaami keele temaatika, samuti oli kõne all lähenevate Riigikogu valimistega seotud avaliku teabe kättesaadavus vähemuskeeltes.
Ilmar Tomusk andis 10. jaanuaril Õhtulehele ja 12. jaanuaril Eesti Päevalehele selgitusi keelepoliitika ja keeleseaduse muudatuste teemadel.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust õppekava muutmiseks. Uus õppekava ei vastanud nõuetele ning keeleametnikud tegid haridus- ja teadusministeeriumile ettepaneku taotlus tagasi lükata.
Teise koolitusfirma taotlus koolitaja lisamiseks sai heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja