Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 9.–13. jaanuar 2017

16.01.2017 | 11:14

Lõppenud nädalal kontrolliti Ida Päästekeskuse Jõhvi päästekomando töötajate eesti keele oskust. Tehti neli ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega. Tallinna ja Tartu Maxima kauplustes tehti seitse ettekirjutust ning ühes julgestusteenistuses üks ettekirjutus.
    • Jaga

14 Tallinna äriühingule tehti ettekirjutus viia avalik teave kooskõlla keeleseaduse nõudega. Üks kool peab korda tegema oma veebilehe, kuna kontrollimisel selgus, et osa teabest on veebilehel ainult võõrkeeles.

10. jaanuari Postimees avaldas Ilmar Tomuski arvamusloo Tähelepanu keeleõppe kvaliteedile, milles autor räägib Keeleinspektsiooni peamistest kontrollivaldkondadest ja nende probleemidest.

12. jaanuaril osales Ilmar Tomusk Vikerraadio saates Uudis+, kus kommenteeris vene keele kasutusvõimaluste laienemist võimaldavaid õigusakte ja nende mõju Eesti keeleõigusele.

Mitmete kaebuste tõttu kaubanduskeskustes kõlava võõrkeelse audioreklaami kohta teeb inspektsioon jaanuaris Eesti suuremates kaubanduskeskustes audioreklaami monitooringut.

Keelefirmade koolituslubade menetlemine ja järelevalve

Menetluses oli ühe keelefirma koolitusloa taotlus, mis jäeti selles esinenud puuduste tõttu rahuldamata.