Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 8.–12. november 2021

12.11.2021 | 13:46

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, südalinnas, Rotermanni kvartalis, Lasnamäel Pae turu piirkonnas ja Kadriorus), Jõhvis, Kohtla-Järvel, Valgas, Pärnus ja Pärnumaal (Lihula, Uulu jm). Tuvastati 24 keeleseaduse nõuete rikkumist. 24 varasema ettekirjutuse järelkontrolli käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 17 olid täidetud. Ülejäänud juhtudel saadeti ettevõttele meeldetuletus ja pikendati tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 19 ettevõtte veebilehte, neist üheksat esmakordselt; vaid ühele ettevõttele pidi tegema ettekirjutuse lisada veebilehele eestikeelne teave. Järelkontrolli käigus tuvastati, et kolm ettevõtet on Keeleameti ettekirjutuse täitnud, seitsmel pikendati tähtaega.

Sel nädalal kontrolliti kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekoha, Davidsons OÜ ja Ehte Humanitaargümnaasiumi kokku 20 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid, neist vaid kahe puhul menetlust ei alustata.

Maxima Eesti OÜ Kopli 69b kaupluses tehti ettekirjutus kuuele töötajale, ühele töötajale tehti ka sunniraha hoiatus. Koostati kaks järelkontrolliakti, millega pikendati ettekirjutuse tähtaega, samas tehti kontrollitavatele hoiatus selle kohta, et tähtajaks ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha.

HC Gastronomy OÜ kahe endise töötaja menetlused lõpetati. Kaebuse lahendamiseks tehti ettekirjutus kahele Nirodema UAB töötajale.

Reinesberg Grupp OÜ HS Hambaravi ühele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes keelekontrolle valdavalt tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

SA Avatud Kool viis töötajat peavad sooritama eesti keele eksami.

MTÜs Juudi Lasteaed (lasteaed Aviv) kontrolliti kuue töötaja eesti keele oskust, kahe puhul tunnistati keeleoskus ametikoha nõudele vastavaks, neli töötajat peavad sooritama eesti keele eksami.

Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja töötajate eesti keele oskuse kontrollis tuvastati, et kolme uue töötaja eesti keele oskus vastab nõutele, kaks töötajat on täitnud varasema ettekirjutuse. Kaheksa töötaja puhul pikendati ettekirjutuse tähtaega ja neile tehti sunniraha hoiatus, kuue töötaja puhul rakendati sunniraha.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Sillamäe Õppekohas pikendati eksami sooritamise tähtaega 13 töötajal, nende puhul rakendati ka sunniraha.