Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 8.–12. jaanuar 2024

12.01.2024 | 15:07

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Põhja-Tallinnas, T1 kaubanduskeskuses, samuti Narvas. Tuvastati kaheksa keeleseaduse rikkumist, 13 varasemast ettekirjutusest olid viis täidetud, kaheksale ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kolme ettevõtte veebilehte, neist kaks olid korras, kolmandale ettevõttele saadeti märgukiri: kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia kooskõlla keeleseaduse nõuetega. Varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et ainult üks ettevõte on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati, neljale ettevõttele anti ettekirjutuse täitmiseks lisaaega.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti AS SEBE, Q Argentina Grill OÜ, Maxima Eesti OÜ Paekaare kaupluse, Selver AS-i Balti jaama turu kaupluse, SA Narva Haigla kiirabiosakonna ja Aseri Kooli kokku 62 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 23 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Keelekontrollis tuvastati, et Q Argentina Grill OÜ teenindaja keeleoskus ei vasta nõuetele ja talle tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Samuti tehti talle hoiatus: kui määratud ajaks ei ole ettekirjutus täidetud, on keeleametnikel õigus rakendada tema suhtes sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keeleoskuse kontrolli haridusasutustes sel nädalal ei toimunud. Küll aga vastati mitmele kvalifikatsiooni- ja keeleoskusnõuetega seotud päringule.
Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja