Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 8. – 12. jaanuar 2018

02.07.2018 | 10:22

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinna, Tartu, Jõhvi ja Kohtla-Järve suuremates kaubanduskeskustes, tuvastati kümme keeleseaduse nõuete rikkumist.
    • Jaga

Üheteistkümnele äriettevõttele saadeti märgukiri keeleseaduse rikkumise kohta, eeskätt võõrkeelse avaliku teabe esitamise tõttu. Kaheksa firmat on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, nelja ettekirjutuse tähtaega on pikendatud.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal haridusasutusi ei kontrollitud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Jätkub keelefirmade veebilehtede kontroll, eeskätt kontrollitakse veebilehtedel oleva teabe vastavust täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud nõuetele.