Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 7.–11. veebruar 2022

11.02.2022 | 15:49

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas ja Lasnamäel, sh Läänemere ja Linnamäe teel), Jõhvis ja Tartus. Tuvastati 18 keeleseaduse nõuete rikkumist, mille kohta saadeti ettevõtetele märgukiri. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 20 varasemast ettekirjutusest olid kaheksa täidetud.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kuue ettevõtte veebilehte, neist viis olid korras, ühele ettevõttele saadeti märgukiri. Varasematest ettekirjutustest oli kaks täidetud, kuuel juhul pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega.

Arvestades olukorda riigis kontrollitakse keeleoskust pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks OÜ Freya Investment, OÜ Vaga Mama Haapsalu restorani, Järva Tarbijate Ühistu Linnamäe Konsumi, Selver AS-i Järve Selveri, Tallinna Mustakivi Lasteaia ja Narva Muusikakooli töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 163 kontrollitavast 76-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleametnikud algatavad menetluse veel veebruarikuu jooksul.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti OÜ Regalia Kaubandus kahe töötaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust, mõlemale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Ka Rimi Eesti Food AS-i Telliskivi kaupluses leidis kaebus kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

7. veebruaril külastas Ilmar Tomusk Rõuge põhikooli ning rääkis viienda ja seitsmenda klassi õpilastele keelest ja kirjutamisest.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Tallinna Mustakivi Lasteaias tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele töötajale, järelkontrolli käigus pikendati 11 töötaja varasemat ettekirjutust, kümnele kontrollitavale tehti sunnirahahoiatus, nelja töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Jõhvi Vene Põhikoolis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kolmele uuele töötajale, kuue varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati ja kuue töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Narva Muusikakoolis vormistati üheksa järelkontrolli akti nende töötajate kohta, kellega on tööleping lõpetatud. Samal põhjusel lõpetati menetlus Valga Lasteaias WALKO.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, keelefirmale saadeti ettepanekud õppekava parendamiseks. Koostöös Eesti Töötukassaga hinnati ühe koolitusfirma grupi komplekteerimise teste.