Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 7.–11. juuni 2021

11.06.2021 | 14:05

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas), Jõhvis, Pärnus ja Tartus. Tuvastati 16 keeleseaduse nõuete rikkumist. 50 varasema ettekirjutuse järelkontrolli käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 30 olid täidetud. Ülejäänud juhtudel pikendati tähtaega, arvestades ettevõtete võimalusi.
    • Jaga

Kontrolliti 13 ettevõtte veebilehte, neist seitse vastavad keeleseaduse nõuetele.

Sel nädalal kontrolliti kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks AS G4S Valvedivisjoni Lõuna piirkonna rannavalve, Rimi Eesti Food AS-i, Maxima Eesti OÜ, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi ja lasteaed Kirsike ning Gerkus Hambaravi töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti FS Sushi kahe töötaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust ja mõlemale kontrollitavale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Pärnu Tammsaare Koolis pikendati nelja ettekirjutuse tähtaega ja rakendati nelja õpetaja suhtes sunniraha.

Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele uuele töötajale ja pikendati kaheksa töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega. Üks töötaja oli ettekirjutuse täitnud. Kaheksa töötaja suhtes rakendati sunniraha.

MTÜ Edu Valem Eralasteaias tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam viiele uuele töötajale. Kuuel töötajal pikendati varasemate ettekirjutuste tähtaega, neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus. Nelja töötaja suhtes lõpetati menetlus, sest nendega on tööleping lõpetatud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kolme keelefirma taotlust kokku kolme uue koolitaja lisamiseks, need taotlused said heakskiidu.