Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 7.–11. august 2023

11.08.2023 | 15:32

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas, Põhja-Tallinnas), Pärnumaal (Lihulas, Audrus, Kilingi-Nõmmel, Ares), Tori vallas ja Viljandis. Tuvastati viis keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kolm eemaldati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest viis olid täidetud.
    • Jaga

Kontrolliti kahe ettevõtte veebilehte, need vastavad keeleseaduse nõuetele. Järelkontrollis tuvastati, et üks osaühing on Keeleameti ettekirjutuse täitnud, see menetlus lõpetati. Ühel ettevõttel on ettekirjutus täitmata, keeleametnik pikendas ettekirjutuse tähtaega.
Keeleoskuse kontrolle sel nädalal ei toimunud.
Ilmar Tomusk osales 11. augustil arvamusfestivalil Maxima Eesti OÜ korraldatud arutelul eesti keele oskuse vajalikkuse üle.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kolme keelefirma taotlusi tegevusloa saamiseks (kokku 8 õppekava), keeleametnikud saatsid koolitusfirmadele ettepanekud õppekavade parandamiseks. 12 keelefirmat esitasid taotluse koolitajate lisamiseks, 17 koolitajast kolm lükati tagasi.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja