Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 6. - 10. november 2017

18.12.2017 | 11:02

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus ja Valgas. 46-le äriühingule on saadetud märgukiri seoses võõrkeelse avaliku teabega või eestikeelse teenindamise puudumisega. 11 äriühingut on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud ning eemaldanud võõrkeelse teabe või lisanud eestikeelse teabe. Kuue firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Ida-Viru Keskhaigla SA-s jätkus keelekontroll, kontrolliti 13 töötaja keeleoskust, kõigile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ning ühtlasi teavitati töötajaid, et ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha. Keelekontroll meditsiiniasutuses jätkub.

09.11. kohtus Ilmar Tomusk Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud kohtumiste sarja "Minu Vabariik" raames Tallinna Keskraamatukogus Lasnamäe Vene Gümnaasiumi noortega ning rääkis neile keelest ja keelepoliitikast. Skype´i vahendusel osalesid kohtumisel ka Tartu koolinoored, kes olid kogunenud Tartu Linnaraamatukokku.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis peab üks uus õpetaja sooritama B2-taseme eesti keele eksami, kahel töötajal oli keeleinspektsiooni ettekirjutus varasemast ajast, nende ettekirjutuste tähtaegu pikendati, ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna Pallasti lasteaias vestlesid keeleametnikud 14 töötajaga, 4 uut töötajat peavad sooritama eesti keele eksami, 10 töötajat, kellel on varasem ettekirjutus, ei ole ettekirjutust täitnud ning neile pikendati eksami sooritamise tähtaega. Kaheksale töötajale tehti sunniraha hoiatus ja nelja töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastas Keeleinspektsiooni esindaja Eesti Töötukassaga koostöös Narvas ja Kohtla-Järvel toimuvaid keelekursusi. Kahele keelefirmale edastati kontrollakt inspektsiooni ettepanekutega.