Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 6. – 10. mai 2019

10.05.2019 | 11:12

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus ja Pärnus, kus kõigis leiti keeleseaduse nõuete rikkumisi, kokku saadeti märgukiri 20-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati 11-l firmal ettekirjutuse tähtaega, kaheksa firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud. Kontrolliti kolme firma veebilehti, millest üks on nüüd eesti keeles, kahe firma puhul pikendati ettekirjutuste tähtaega.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti ühes Tallinna ärimajas ettekirjutuste täitmist, kahe rikkumise puhul tuli ettekirjutuse tähtaega pikendada. Neljas Tallinna hotellis toimus järelkontroll, mille käigus tuvastati, et ettekirjutused on täidetud osaliselt. Keeleinspektsioon kontrollib ka väljaspool Tallinna asuvaid hotelle, nii külastati sel nädalal Pärnus asuvaid majutusasutusi. Tuvastati mitmeid rikkumisi, mille kohta järgmise nädala jooksul saadetakse kirjad äriühingutele.

Jätkus keeleoskuse kontroll Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve XX kaupluses, kus kontrolliti viie töötaja eesti keele oskust, neljale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühe töötaja keeleoskus vastab kehtestatud nõudele. Järelkontrolli käigus pikendati viie töötaja ettekirjutuste tähtaega. Kolm töötajat peavad tasuma sunniraha, kaheksale töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Järelkontrolli käigus pikendati ühe ATKO Liinide bussijuhi ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

Jätkub Põhja Päästekeskuse Harjumaa päästekomandode päästjate keeleoskuse kontroll. Sel nädalal kontrolliti Kopli päästekomando nelja päästja, kahe Nõmme komando ja ühe Paldiski komando päästja tegelikku eesti keele oskust, kõigi keeleoskus vastab kehtestatud nõudele.

SA Ida-Viru Keskhaiglas jätkus keelekontroll, selleks kohtuti viie töötajaga, kõigil pikendati ettekirjutuste sooritamise tähtaega, sunniraha rakendati viie töötaja suhtes. Keelekontroll haiglas jätkub.

Kontrolliti SA Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajate eesti keele oskust tõendavaid dokumente, kõigil töötajatel on nõuetele vastav keeletase olemas.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Pärnu Tammsaare kooli viiest ettekirjutusest ei olnud täidetud ühtki. Keeleametnikud pikendasid ettekirjutuste tähtaega, neljale pedagoogile tehti sunniraha hoiatus, kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Pärnu Päikese Kooli (end. Toimetulekukool) õpetaja on ettekirjutuse täitmiseks õppinud, kuid ei ole veel ettekirjutust täitnud. Keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse tähtaega.

Tallinna Lasteaias Kelluke kontrolliti ühe uue töötaja tegelikku eesti keele oskust, töötaja peab eesti keelt õppima ja sooritama eesti keele eksami. Samas lasteaias oli kuuel töötajal varasem Keeleinspektsiooni ettekirjutus. Viiel lasteaia töötajal pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus. Kolm töötajat peavad tasuma sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal said Keeleinspektsiooni heakskiidu kolme keelefirma taotlused uute õpetajate lisamiseks. 7. mail kohtusid keeleametnikud Eesti Töötukassa esindajatega, kus arutati keeleõppe korraldamisega seotud küsimusi.