Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 6.–10. detsember 2021

10.12.2021 | 14:23

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Haaberstis, Lasnamäel, Viimsis ning Laagris), Kohtla-Järvel ja Valgas. Suuremat tähelepanu pöörati kaubanduskeskuste jõulumüükidele. Tuvastati 12 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kaks kõrvaldati koheselt.
    • Jaga

Kontrolliti seitsme ettevõtte veebilehte, neist kolm ei vasta keeleseaduse nõuetele ja neile ettevõtetele saadeti märgukiri.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keeleoskuse kontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti Tallinna Raku Lasteaia ja Sanitex OÜ kokku 60 inimese keeleoskust tõendavaid andmeid, kümnel juhul puudub töötajal keeleoskust tõendav dokument ning nende töötajate puhul jätkub menetlus veel detsembrikuu jooksul.

Skarabeus Julgestusteenistus OÜ-s lõpetati kolm menetlust seoses töölepingu lõppemisega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinnas kontrolliti Pae Gümnaasiumis ettekirjutuste täitmist: üks ettekirjutus oli täidetud, kaheksal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega. Kaks töötajat on töölt lahkunud, nende suhtes menetlus lõpetati.

Tallinna Õismäe Vene Lütseumis tehti ettekirjutus neljale töötajale. Tallinna Lasteaias Naksitrallid toimus esmakontroll, kontrolliti viie töötaja tegelikku keeleoskust, neist neljale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastati Eesti Töötukassa palvel kahe koolitusfirma tunde, eksperdihinnangud on edastatud töötukassale.