Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 5.–9. veebruar 2024

09.02.2024 | 15:10

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel Punasel tänaval ja Tähesaju piirkonnas, Sikupilli ja Mustamäe keskuses) ja Narvas. Tuvastati 17 keeleseaduse rikkumist, viiest varasemast ettekirjutusest olid neli täidetud, ühele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti 11 ettevõtte veebilehte, neist üheksa olid korras, kahele ettevõttele saadeti märgukiri: kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia kooskõlla keeleseaduse nõuetega. Varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et kaks ettevõtet on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati, kuid üks ettevõte ei ole ettekirjutust täitnud ning keeleametnik pikendas ettekirjutuse tähtaega.
Kaebuse lahendamiseks toimus kontroll Savoskina OÜ perearstikeskuses, kus vormistati kolm esmakontrolli akti: ühe töötaja eesti keele oskus vastab kehtestatud nõuetele, kahele töötajale tehti ettekirjutus: neist üks peab oma keeleoskust täiendama, teine aga sooritama eesti keele tasemeeksami.
Jätkus keelekontroll Narva Haiglas, kus vormistati 18 esmakontrolli akti, neist 17 ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, kõigile 17-le tehti ka sunniraha hoiatus. Ühe kontrollitava eesti keele oskus vastas nõuetele.
Osaühingu EUROAPTEEK Majaka apteegis kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe töötaja eesti keele oskus. Kaebus leidis kinnitust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Ka AS-i Prisma Peremarketi Sikupilli Prisma kaupluses kontrolliti kaebuse lahendamiseks kokku 15 töötaja eesti keele oskust. Ühele töötajale tehti ettekirjutus eesti keele oskust täiendada, 14-le ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Sikupilli Prismas oli varasem ettekirjutus 17 töötajal, neist üks on ettekirjutuse täitnud, 14 töötajaga on tööleping lõpetatud – need 15 menetlust lõpetati. Kahe töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati: töötajatel tuleb sooritada eesti keele eksam, ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keeleoskuse kontroll toimus Sillamäe Lasteaias Rukkilill, kus tehti ühele töötajale ettekirjutus täiendada oma eesti keele oskust ja teisele ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam. Järelkontrolli käigus tuvastati, et neli töötajat on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati;  nelja töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati, neil tuleb sooritada eesti keele eksam. Ettekirjutuse õigeaegselt täitmata jätmise korral rakendatakse ka järgmisel korral sunniraha. Seoses lasteaia Pääsupesa sulgemisega lõpetas keeleametnik viis menetlust.
Tööandja palvel kontrolliti ühe Tallinna Humanitaargümnaasiumi töötaja eesti keele oskust, keeleametnikud tunnistasid tema keeleoskuse ametikoha nõuetele vastavaks.
Samuti vastati mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõuete kohaldamisega seotud päringule.

Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja