Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 5.–9. detsember 2022

12.12.2022 | 09:56

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Raekoja platsil jõuluturul, Tallinna Lennujaamas ja Peterburi teel), Ida-Virumaal, Kohtla-Järvel (sh kultuurikeskuse jõululaat) ja Narvas ning Valgas (sh jõululaadal). Tuvastati 19 keeleseaduse nõuete rikkumist, jõululaatadel tuvastatud rikkumised eemaldati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 20 varasemast ettekirjutusest olid 12 täidetud, 12 firmale saadeti meeldetuletuskiri – ettekirjutus tuleb täita veel selle kuu jooksul.
Esmakontrolli käigus kontrolliti kaheksa ettevõtte veebilehte, kõik kontrollitud veebilehed vastasid keeleseaduse nõuetele.
    • Jaga

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid järelkontrollide planeerimiseks ja kaebuste lahendamiseks Tartu Annelinna Gümnaasiumi, Tartu Lasteaia Annike, MTÜ Kool 21. sajandil, Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse ning H&M Hennes&Mauritz OÜ töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 246 kontrollitavast 28-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleoskuse kontroll algab veel detsembris. Kui asutuses töötavad Ukraina sõjapõgenikud, nõustatakse eeskätt tööandjat, kuidas korraldada töö selliselt, et klientidele oleks tagatud eestikeelne teave.
K-Cordisk OÜ Viimsi lillepoes Õis kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe töötaja eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam.
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla õendusabikliinikus tehti ühele töötajale ettekirjutus täiendada eesti keele oskust ning AS Ida-Tallinna Keskhaigla uroloogiakeskuses tehti kahele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Kaebuse lahendamiseks külastasid keeleametnikud OÜ Muuga Perearstikeskust, kus vormistati kuus esmakontrolli akti, neist kaks olid korras, üks töötaja peab oma keeleoskust täiendama ja kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.
Maardus kontrolliti ka OG Elektra AS-i Grossi Toidukaubad kaupluse kaheksa töötaja eesti keele oskust: kahe keeleoskus tunnistati ametikoha nõuetele vastavaks, üks peab oma keeleoskust täiendama ning viis töötajat peavad sooritama eesti keele eksami. Kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus.
Maxima Eesti OÜ Valga Maxima XX kaupluses pikendati järelkontrolli aktiga ühel töötajal ettekirjutuse tähtaega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.
Tallinnas kontrolliti töötajate eesti keele oskust Karjamaa Põhikoolis, kus vormistati neli esmakontrolli akti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam ja üheksa järelkontrolli akti (4 menetluse lõpetamise kohta seoses töölepingu lõppemisega, üks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust ja 4 ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). Karjamaa Põhikoolis tehti kolmele töötajale sunniraha hoiatus.
Narva Kesklinna Gümnaasiumis tuvastati, et uue töötaja keeleoskus vastab nõuetele. Varasemaid ettekirjutusi ei ole täidetud, mistõttu keeleametnikud pikendasid 13 töötajal ettekirjutuse tähtaega ja rakendasid nende suhtes sunniraha. Kui kontrollitud töötajad ei soorita eesti keele eksamit määratud tähtajaks, on keeleametnikel õigus taas rakendada sunniraha.
MTÜ Sakala Eragümnaasiumis toimus järelkontroll, mille käigus vormistati viis akti: üks menetluse lõpetamise kohta seoses töölepingu lõppemisega, neljal juhul pikendati ettekirjutuse tähtaega ja kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus.
Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuses kontrolliti kahe uue töötaja eesti keele oskust, mõlemale tehti ettekirjutus sooritada eksam, ühtlasi tehti neile sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe koolitusfirma taotlust tegevusloa saamiseks, mõlema firma kokku viis õppekava vajavad veel täiendamist. Seitse koolitusfirmat on esitanud taotluse uute koolitajate lisamiseks, kõik 7 õpetajat said heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti (info@keeleamet.ee) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja