Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 5.–9. detsember 2016

09.12.2016 | 13:15

Lõppenud nädalal kontrolliti Ida Päästekeskuse Narva, Sillamäe ja Jõhvi päästekomando töötajate eesti keele oskust. Ühtekokku tehti üheksa ettekirjutust, kaheksa koos sunnirahahoiatusega.
    • Jaga

Ühele Tallinna ja kahele Tartu äriühingule tehti ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Turvafirmas Skarabeus tehti kaks ettekirjutust.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Maardu Lasteaias Rõõm toimunud kontrolli tulemusel tehti 20 ettekirjutust.

08.12. osales Ilmar Tomusk Tartus Eesti keelenõukogu seminaril „Ring ümber identiteedi“. Tartu Ülikooli demograafiaprofessor Tiit Tammaru ettekande teemaks oli keelepõhine segregatsioon Tallinnas, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüütik Aune Valk rääkis kakskeelsusest ja kakskultuurilisest identiteedist Eestis ja „välis-Eestis“. Igor Kotjuh, Mika Keränen ja Justin Pertrone rääkisid oma kogemustest kirjanikuna eesti keele- ja kultuuriruumis.

Tegemist oli Eesti keelenõukogu praeguse koosseisu viimase seminariga.