Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 5. – 9. august 2019

12.08.2019 | 09:54

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Pärnus ja Põlvas. Kokku saadeti märgukiri kolmele äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et Pärnus on Keeleinspektsiooni ettekirjutused täitmata, järelkontroll Pärnus jätkub kuu lõpus.
    • Jaga

Jätkub järelkontroll SA Ida-Viru keskhaiglas, sel nädalal vormistati 25 järelkontrolli akti, neist neljal oli ettekirjutus täidetud, 21-l pikendati ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha. Keelekontroll raviasutuses jätkub.

Maxima Eesti OÜ Sillamäe kaupluses tehti ettekirjutus kokku 14-le töötajale, ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha, 12-le tehti sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud üheksa keelefirma taotlust. Viis taotlust oli tegevusloa saamiseks, neist kaks said heakskiidu; neli taotlust oli uute õpetajate lisamiseks, mis kõik rahuldati.