Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 4.–8. september 2023

08.09.2023 | 13:47

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Põhja-Tallinnas, Tallinna Kaubamajas, Viru Keskuses ja Solarise keskuses) ning Jõhvis. Tuvastati üheksa keeleseaduse nõuete rikkumist, millest kolm eemaldati kohe suulise menetluse käigus. Avaliku teabe järelkontrollis tuvastati, et viis varasemat ettekirjutust olid täidetud.
    • Jaga

Kontrolliti ühe ettevõtte ettekirjutuse täitmist kodulehe osas, kahjuks on ettekirjutus täitmata. Keeleametnik saatis meeldetuletuskirja ja pikendas ettekirjutuse tähtaega.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Tallinna Arbu Lasteaia, Kiviõli Lasteaia Kannike, OÜ EUROAPTEEK Ümera apteegi, DecorTi OÜ ja Narva Kreenholmi Gümnaasiumi kokku 126 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 54 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Osaühing EUROAPTEEK Ümera apteegis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam kahele töötajale, ühtlasi tehti mõlemale kontrollitavale sunnirahahoiatus: ettekirjutuse tähtajaks mittetäitmise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha.
PPA Ida Prefektuuris vormistati kuus järelkontrolliakti menetluse lõpetamise kohta.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud viie keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks (kokku 14 õppekava). Neljale koolitusfirmale saadeti ettepanekud õppekavade parandamiseks ja täiendamiseks, ühe keelefirma taotlus lükati tagasi. Kaks koolitusfirmat esitasid taotluse uute koolitajate lisamiseks, neljast koolitajast kaks said Keeleameti heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja