Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 4–8. märts 2024

08.03.2024 | 14:44

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Lasnamäel, Mustamäel, Pirital, Nõmmel, Pääskülas, Männikul ja Hiiul, samuti Sikupilli kaubanduskeskuses, Nõmme keskuses ja turul, Solarise keskuses ja Tammsaare keskuses) ning Harjumaal (Viimsis, Ääsmäel, Laitses ja Turbas). Tuvastati 11 keeleseaduse rikkumist, varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et kõik 12 ettekirjutust on täidetud.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kolme ettevõtte veebilehte, neist kaks olid korras, ühele ettevõttele saadeti märgukiri ettekirjutusega kahe kuu jooksul viia veebileht kooskõlla keeleseaduse nõuetega.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Bolti, EELK Räpina Miikaeli koguduse hooldekodu, Elora Maardu Haigla AS-i, Estonian Lines OÜ, Gericare OÜ, Krootuse Hooldekodu, Laheda Sotsiaalkeskuse, Leevi Hooldekodu, MTÜ Põlvamaa Puuetega Inimeste koja, Narva Kesklinna Kooli, Nöörimaa Tugikodu, OÜ HanzaDent, OÜ Highway Riders, Põlva Valla Hooldekodu, Rõuge hooldekodu, Rõuge valla hooldekodu Pihlakobar, SA Narva Haigla Naistekliiniku ja sisekliiniku nakkushaiguste osakonna, SA Otepää Tervisekeskuse, SA Taheva Sanatooriumi, Valkla Südamekodu OÜ ja Vastseliina Hooldekodu kokku 542 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 132 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Bolt Services EE OÜ ühe taksojuhi keeleoskust, kaebus leidis kinnitust ja taksojuhile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Samuti leidis kaebus kinnitust QUIK CHEF OÜ-s, kus töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Kaebuste lahendamiseks kontrolliti töötajate eesti keele oskust OG Elektra AS-i Grossi Toidukaubad Lastekodu 14 kaupluses ja Rimi Eesti Food AS Hiiu Rimi supermarketis. Kummaski poes vormistati üks esmakontrolli akt ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam.
Acoolakids OÜ-s tehti ettekirjutus kahele teenindajale sooritada eesti keele eksam.
SRP Halduse OÜ Peetri Pizzas tehti teenindajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ettekirjutuse mitte täitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.
SA Narva-Jõesuu Hooldekodu 24 töötajale tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam. Ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus töötajate suhtes rakendada sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keeleoskuse kontrolli haridusasutustes sel nädalal ei toimunud. Sillamäe Lasteaia Rukkilill nende töötajate, kellega on tööleping lõpetatud, senised menetlused lõpetati.
Keeleametnikud vastasid mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõudeid puudutavale päringule.
Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil info@keeleamet.ee. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kolme keelefirma taotlust (kokku 4 õppekava) tegevusloa saamiseks, ühe keelefirma taotlus sai heakskiidu ja edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile, kahel koolitusfirmal tuleb nädala jooksul teha asjakohased parandused, õppekavad ei vasta veel nõetele. Kaheksa keelefirmat esitasid taotluse uue koolitaja lisamiseks, kümnest koolitajast kaheksa vastasid nõuetele. Külastati kahe keelefirma tundi, mille kohta koostatakse eelakt järgmisel nädalal.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti (info@keeleamet.ee) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja