Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 4. – 8. märts 2019

18.03.2019 | 10:55

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Kohtla-Järvel. Kokku saadeti märgukiri 24-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati seitsmel firmal ettekirjutuse tähtaega, üheksa firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti ühte ärimaja ning kahte Tallinna hotelli, kus tuvastati mitmeid keeleseaduse rikkumisi. Äriühingutele tehti ettekirjutus, mis tuleb täita märtsikuu jooksul.

Lõppes keeleoskuse kontroll AS Prisma Peremarketi Rocca al Mare Prismas, kus järelkontrolli käigus pikendati neljal töötajal ettekirjutuse tähtaega. Kaks töötajat on ametist lahkunud, nende menetlus lõpetati.

Lõppes keelekontroll Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve Maxima XX kaupluses, kus 73-st töötajast 40 keeleoskust kontrolliti. Keeleametnik tegi esmakontrolliaktiga ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam 27-le töötajale ja järelkontrolli aktiga pikendati 13 töötaja ettekirjutuse tähtaega. 40-st kontrollitust 38 töötaja eesti keele oskus ei vastanud nõutud B1-tasemele. Kõigile 38-le töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Maxima Eesti OÜ Ümera Maxima töötajate keeleoskust, kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam. Koostati 21 järelkontrolli akti, millest 12 on töölepingu ja ühtlasi menetluse lõpetamise kohta, üheksa töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati, viiele tehti sunniraha hoiatus ja kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Valga Maxima XX kaupluses selgus järelkontrolli käigus, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, ülejäänud kahel pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Alustati Põhja Päästekeskuse Harjumaa päästekomandode päästjate keeleoskuse kontrolliga. Kahele Paldiski päästjale tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam. Kontroll jätkub märtsis-aprillis.

Pikendati Mustamäe Päevakeskuse kahe töötaja ettekirjutuse tähtaega, ühtlasi tehti neile sunniraha hoiatus.

Ilmar Tomusk osales 7. – 10. märtsini Helsingis toimunud üleilmsel eesti keele õpetajate kohtumisel ning pidas ettekande sellest, kuidas noortes keelehuvi tekitada.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Järelkontrolli käigus pikendati kahe Ida-Virumaa Kutseõppekeskuse Sillamäe õppekoha töötaja ettekirjutuse tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ja vormistati 2 täitekorraldust.

Alustati Tartu lasteaedade Mõmmik, Kelluke ja Annike keeleoskusandmete kontrolliga.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu ühe keelefirma õppekavadele. Kolme firma taotlus õpetaja lisamise kohta sai heakskiidu.