Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 4. – 8. juuni 2018

03.07.2018 | 14:15

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Maardus ja Võrus, märgukiri keeleseaduse rikkumise kohta saadeti 25-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 32 äriühingut on Keeleinspektsiooni varasema ettekirjutuse täitnud, neist 9 osaliselt. 21 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal tegi keeleametnik järelkontrolli neljas hotellis, neist kahes on ettekirjutused täidetud täies mahus, kahes hotellis osaliselt.

Avalikku teavet kontrolliti ka kolmes Tallinna ärimajas, märgukirjad rikkumiste kohta saadetakse uuel nädalal. Mitmes ärimajas on Keeleinspektsiooni ettekirjutused täidetud. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

Kontrolliti Maxima Eesti OÜ Viimsi Maxima kaupluse töötajate eesti keele oskust: kuuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eestikeele eksam. Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe Tallinnas Õismäel asuva kalapoe teenindaja keeleoskust, tallegi tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Pikendati ühe turvamehe ettekirjutuse tähtaega.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud ühe esmakontrolliakti ning 6 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). Kuuele meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Järelkontrolliks alustati Päästeameti Ida Päästekeskuse töötajate eesti keele oskust tõendavate dokumentide kontrolli, koostati 8 akti selle kohta, et 8 töötajaga on töösuhe lõpetanud ja seetõttu lõpetab Keeleinspektsioon menetluse. Keelekontroll päästekeskuses jätkub.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Maardu Lasteaias RÕÕM on 47 töötajat, neist 20 oli Keeleinspektsiooni varasem ettekirjutus sooritada ametikohal nõutaval tasemel eesti keele eksam. Sel nädalal kontrolliti ettekirjutuste täitmist, ametnikud tuvastasid, et kaks töötajat on lasteaiast lahkunud, üks on viidud madalamale ametikohale ja kolm on ettekirjutuse täitnud. 14-le lasteaiaõpetajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Samuti kontrolliti uute töötajate eesti keele oskust, kolmele töötajale tehti ettekirjutus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu kahe keelefirma õppekava taotlusele, ühele koolitusfirmale saadeti kontrollakt.