Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 4. - 8. detsember 2017

18.12.2017 | 11:39

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Valgas. 13-le äriühingule on saadetud märgukiri seoses võõrkeelse avaliku teabega või eestikeelse teenindamise puudumisega. Kümme äriühingut on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud ning eemaldanud võõrkeelse teabe või lisanud eestikeelse teabe. 21 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Ida-Viru Keskhaigla SA-s jätkus keelekontroll, kontrolliti 19 töötaja keeleoskust, esmakontrolli käigus koostati kolm akti, millega kinnitati töötaja eesti keele oskuse vastavust ametikoha nõuetele, neljale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. 12st töötajast, kellel oli keeleinspektsiooni ettekirjutus varasemast ajast, pikendati 11 töötajal ettekirjutuse tähtaega ning ühtlasi teavitati töötajaid, et ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha. Keelekontroll meditsiiniasutuses jätkub.

Viru Maakohtu Narva kohtumaja ühele töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust.

Maxima Eesti OÜ Stroomi MaximaXX kaupluses kontrolliti kolme uue töötaja ning kolme juba ettekirjutuse saanud töötaja eesti keele oskust, kõik kuus kaubandustöötajat peavad sooritama eesti keele eksami, kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Lindakivi Lasteaias kontrolliti 11 töötaja eesti keele oskust, seitse töötajat peavad sooritama eesti keele eksami, üks töötaja peab oma keeleoskust täiendama. Kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus ning ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Kahe töötaja suhtes lõpetati menetlus, sest nendega on tööleping lõpetatud. Üks lasteaiatöötaja on ettekirjutuse täitnud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Keeleinspektsioon andis hinnangu ühe keelefirma taotlusele ning külastas Eesti Töötukassa tellimisel toimuvaid keelekursuseid Kohtla-Järvel.