Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 31. august – 4. september 2020

07.09.2020 | 09:55

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Viimsis, Lasnamäel, Ülemistel), Valgas, Sillamäel, Kohtla-Järvel ja Kohtla-Nõmmel. Tuvastati 29 rikkumist. Kümme varasemat ettekirjutust oli täidetud. 13 ettevõtet olid ettekirjutuse täitnud osaliselt, neile ja 13-le firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, saadeti märgukiri ning pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 12 ettevõtte veebilehte, neist kuus olid korras. Kaks firmat, kellele oli tehtud varem ettekirjutus, said ettekirjutuse täitmiseks pikendust.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti OG Elektra Kohtla-Järve ja Jõhvi töötjate eesti keele oskust, kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Rimi Eesti Food AS-i Põhja RIMI kaupluses tehti ettekirjutuus sooritada eesti keele eksam kolmele töötajale, kolme töötaja keeleoskus vastab nõuetele. Samas kaupluses pikendati kahel töötajal ettekirjutuse tähtaega.

Jätkus keelekontroll Lido Eesti OÜ Ülemiste LIDO restoranis, ühele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Maxima Eesti OÜ Vilde tee 75/77 Maxima XX kaupluses tehti esmakontrolli käigus neljale ja järelkontrolli käigus kahele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Terve Pere Apteek OÜ töötaja eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust, töötaja peab sooritama eesti keele eksami.

Sillamäel kontrolliti kohviku Kivilill teenindaja eesti keele oskust, ka siin leidis kaebus kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Kadrioru Perearstikeskus OÜ-s lõpetati menetlus, sest töötajaga on tööleping lõpetatud.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal tuvastati, et Valga Lasteaed Pääsuke kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud. Narva Lasteaias Muinasjutt lõpetati menetlus töötaja suhtes, kellega on tööleping lõpetatud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Käesoleval perioodil hindasid keeleametnikud kuue keelefirma taotlust (kokku 13 õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmadele omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Ühe keelefirma taotlus uue koolitaja lisamiseks sai heakskiidu.