Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 30. september–4. oktoober 2019

07.10.2019 | 12:33

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Jõhvis ja Valgas, ainuüksi Tallinnas tuvastati 18 rikkumist. Kokku saadeti märgukiri 39 äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati kuuel firmal ettekirjutuse tähtaega (neist kaks on ettekirjutuse täitnud osaliselt), kaheksa firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Maxima Eesti OÜ Sillamäe Maxima XX kaupluses toimus keelekontroll, mille käigus seitsmest töötajast viiele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kahe kontrollitava keeleoskus vastas nõutavale tasemele.

Jätkus keelekontroll Sanitex OÜ PROMO Cash&Carry kauplus-laos, kus seekord kontrolliti kahe töötaja tegelikku eesti keele oskust, neist ühele tehti ettekirjutus sooritada eksam. Keelekontroll kaupluses jätkub.

Järelkontrolli käigus Rimi Eesti Food AS-i Nurmenuku kaupluses tuvastati, et kaks töötajat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, ühel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega. Kolm töötajat on töölt lahkunud, mistõttu lõpetati nende suhtes menetlus.

Jätkub keelekontroll SA Ida-Viru Keskhaiglas. Sel nädalal kontrolliti 13 töötaja varasemate ettekirjutuste täitmist, kõigi puhul tuli ettekirjutuse tähtaega pikendada ja teha sunniraha hoiatus, 12 töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Terviseameti palvel alustab Keeleinspektsioon apteekrite ja apteegitöötajate tegeliku keeleoskuse kontrolliga: sel nädalal Kontrolliti Narva Maximarketi apteegi kolme töötaja keeleoskust, neist kahele tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutava eesti keele tasemeeksam.

5. oktoobril 2019 alustas inspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk oma 25. tööaastat asutuse juhina. Alates 5. oktoobrist 1995 kuni 31. detsembrini 1997 oli ta Keeleameti peadirektor, 1. jaanuarist 1998 juhib ta Keeleinspektsiooni.

Keelekontroll haridusasutustes

Sel nädalal külastasid keeleametnikud Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi, kus koostati 15 järelkontrolli akti, neist kolm korras akti – ettekirjutus on täidetud, 11 juhul pikendati ettekirjutuse tähtaega (sh koolijuhil). Ühe töötajaga on töösuhe lõpetatud. Kuuele kontrollitule tehti sunniraha hoiatus, kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna Karjamaa Põhikoolis kontrolliti ühe uue töötaja eesti keele oskust – inspektorid tegid talle ettekirjutuse täiendada oma eesti keele oskust. Selles koolis oli neljal töötajal varasem ettekirjutus. Kontrolli käigus tuvastasid inspektorid, et keegi ei ole ettekirjutust täitnud. Kõigi ettekirjutuste tähtaega pikendati, kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis kontrolliti esmakontrolli käigus seitsme uue töötaja keeleoskust, neist kolme keeleoskus vastab kehtestatud nõudele. Neljale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja hoiatus selle kohta, kui eksam ei ole tähtajaks sooritatud, on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha.

Kontrolliti Valga Gümnaasiumi, Valgamaa Kutseõppekeskuse ja Valga kaugõppegümnaasiumi töötajate dokumente: kõigi töötajate eesti keele oskus vastab kehtestatud nõudele. Valga Priimetsa Koolis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kahele töötajale.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu seitsme keelefirma taotlusele uue õpetaja lisamiseks, neist kuus hinnangut olid positiivsed.