Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 30. oktoober–4. november 2022

04.11.2022 | 13:45

Keeleamet asub uuel aadressil.
Alates 3. oktoobrist asub Keeleamet uuel aadressil Roosikrantsi 6.
Seoses kolimisega on Keeleameti töö häiritud ning seetõttu võivad menetlused võtta tavapärasest rohkem aega.
Kuna helistamisel võib esineda tehnilisi probleeme, on kõige parem meiega ühendust võtta e-posti teel [email protected].
    • Jaga

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinna vanalinnas, kesklinnas, Õismäel, Lasnamäel Mustakivi piirkonnas, Põhja-Tallinnas Kalamajas ja Noblessneris, Valgas, Võrus, Tartus, Kiviõlis, Sillamäel ning Jõhvis. Tuvastati 28 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kolm parandati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 22st varasemast ettekirjutusest oli 18 täidetud, neljale ettevõttele saadeti meeldetuletus ja anti lisaaega ettekirjutuse täitmiseks.

11 ettevõtte veebilehe esmakontrolli käigus tuvastati üks keeleseaduse rikkumine, ettevõttele saadeti märgukiri, veebileht tuleb seadusega kooskõlla viia veel sel aastal. Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja keeleoskuse kontrolli planeerimiseks Narva Keeltelütseumi, Vivere Kool MTÜ, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli, OG Elektra AS Grossi Toidukaubad Maardu kaupluse, Maxima Eesti OÜ Vilde tee 75/77 Maxima XX kaupluse, Jysk Linnen´n Furniture OÜ Lasnamäe keskuse, BAGELAND OÜ, Premier Restaurant Eesti OÜ, Q Argentina Grill OÜ ja ARTICARD OÜ töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 165st kontrollitust 45 töötaja eesti keele oskus ei vasta nõuetele, nende puhul alustati menetlust juba sel nädalal ning see jätkub järgmisel nädalal. Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Q Argentina Grill OÜ kahe töötaja eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust, mõlemad töötajad peavad sooritama eesti keele eksami. Prisma Peremarket AS-i Mustika Prismas koostasid keeleametnikud 19 esmakontrolliakti, neist 18 ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, ühe töötaja keeleoskus tunnistati ametikoha nõuetele vastavaks. Kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Järelkontrolli käigus pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega. Valga Haigla AS-is kontrolliti nelja varasema ettekirjutuse täitmist. Keeleametnikul tuli ettekirjutuse tähtaega pikendada. Yuan OÜ on tegevuse lõpetanud, mistõttu keeleametnik lõpetas kaks menetlust.

1. novembril Kanal 2 eetris olnud saates Täistund kommenteerisid eesti õppekeelele üleminekut ning keeleolukorda Ida-Virumaa haridusasutustes Keeleameti peainspektor Marge Mägi-Puss ning vaneminspektor Erika Lindsalu. 2. novembril osales Ilmar Tomusk ERR-i veebisaates Otse uudistemajast, kus vastas ajakirjanik Indrek Kiisleri küsimustele Keeleameti tegevuse ning keelepoliitika aktuaalsete probleemide kohta.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Narva Paju Koolis vormistati kaheksa, Narva Õigeusu Gümnaasiumis kuus ja Tartu Annelinna Gümnaasiumis üks järelkontrolli akt selle kohta, et menetlus lõpetatakse seoses töölepingute lõppemisega. Valga Lasteaias Kaseke tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele töötajale. Tartu Lasteaias Kelluke pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega. Sillamäe Muusikakoolis jätkus keelekontroll, esmakontrollis tehti kolmele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Järelkontrollis pikendati neljal tööajal eksami sooritamise tähtaega. Kõigile seitsmele tehti sunnirahahoiatus. Kiviõli Kunstide Koolis koostas keeleametnik viis esmakontrolliakti, neist neli on korras (keeleoskus vastab kehtestatud nõuetele). Ühele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädal külastati Conseras OÜ eesti keele tunde. Kokkuvõte külastusest koostatakse järgmisel nädalal ja saadetakse keelefirmale tutvumiseks.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja