Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 30. august– 3. september 2021

03.09.2021 | 13:10

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, sh vanalinnas, kesklinnas, Hiiul ja Tähetorni piirkonnas, Kristiine keskuses ja selle ümbruses, Viru keskuses, Solarises, Pirita Selveris ja Pirita teel, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel, sh Mustakivi keskuses ja Linnamäe keskuses, samuti Valgas, Võrus, Kiviõlis, Sillamäel, Narvas ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 32 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kolm lahendati suulise menetluse käigus kohapeal. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 24 olid täidetud. 15 ettevõttel, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, pikendati tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 23 ettevõtte veebilehte, neist üheksa ei vasta keeleseaduse nõuetele ja neile ettevõtetele saadeti märgukiri.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keeleoskuse kontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti PPA Ida prefektuuri, Kadrioru Plaza Hambakliinik OÜ, Maxima Eesti OÜ Valga XX ja Võru XX kaupluse kokku 100 inimese andmeid, 34 juhul puudus töötajal keeleoskust tõendav dokument ja nende töötajate puhul jätkub menetlus septembri esimeses pooles.

Eesti Hambaarstide Liidu palvel kontrollib Keeleamet hambakliinikute töötajate tegelikku eesti keele oskust. Sel nädalal tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele ProSmile hambakliiniku, kümnele Läänemere Hambakliinik OÜ ja kahele OÜ dr Beloussova Hambakliiniku töötajale. Läänemere Hambakliinikus pikendati ühe töötaja varasemat ettekirjutuse tähtaega.

Kaebuse lahendamiseks alustati keelekontrolliga DEPO DIY EE OÜ-s, sel nädalal kontrolliti 12 töötajat, neist kolme keeleoskus vastab nõuetele, 9-le tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Keelekontroll jätkub kuu jooksul.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Noorus OÜ spaahotelli teenindajate keeleoskust, 22st kontrollitust kaheksale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Keelekontroll spaahotellis jätkub.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti turvafirma GRIFS OÜ Juhkentali Rimi ja Põhja-Rimi turvameeste eesti keele oskust, kahele turvamehele tehti ettekirjutus sooritada eksam.

Maxima Eesti OÜ Valga XX kaupluses pikendati järelkontrolli aktiga ettekirjutuse tähtaega kahel ning Võru XX kaupluses samuti kahel töötajal.

Ilmus uus keelepoliitika alaste artiklite ja ettekannete kogumik

Ilmar Tomuski sulest ilmus septembri alguses järjekorras juba neljas artiklikogumik „Keel ja poliitika“, mis koondab artikleid ja ettekandeid aastaist 2018-2021. Eelmised kogumikud ilmusid aastail 2003, 2009 ja 2017.

Värskes kogumikus on juttu 100-aastase riigikeele tervislikust seisundist, vene kooli üleminekust eesti õppekeelele, keeleoskusnõuete rakendamise probleemidest, avaliku ja tarbijateabe ning ärinimede keelest, keeleseadusest, keelenormist ja paljust muust.

Kogumiku tagakaanel selgitab autor, miks on vaja oma keele tervise eest hoolt kanda:

„Keele tervise eest tuleb teadlikult hoolt kanda, täpselt nagu inimene kannab hoolt enda tervise eest. Inimene on terve, kui ta sööb tervislikult ning liigub piisavalt, keel on elav ja elujõuline, kui seda uuritakse ja arendatakse, kuid mis peamine – seda kasutatakse võimalikult paljudes eluvaldkondades.

Nagu peamine vastutus inimese tervise eest lasub inimesel endal, lasub vastutus meie keele tervise eest eesti rahval tervikuna ning igal selle liikmel. Kui igaüks annab oma parima, võime loota, et eesti keele tervelt elatud aastad jätkuvad veel mitmeid sajandeid.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Narva Lasteaias Päikene tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kolmele uuele töötajale ning järelkontrolliaktiga pikendati üheksa töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega. Sunniraha rakendati üheksa kontrollitava suhtes. Kõigile kontrollituile tehti sunniraha hoiatus. Neli lasteaiatöötajat olid ettekirjutuse täitnud, ühega oli tööleping lõpetatud – need viis menetlust lõpetati.

Narva lasteaias Punamütsike toimus järelkontroll dokumentide põhjal. Tööandja esitatud andmete ja HARNO eksamiteabe põhjal pikendati viie töötaja ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, nelja töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Kiviõli Lasteaias Kannike tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kahele uuele töötajale. Järelkontrolli käigus pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus kahele töötajale.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, neist üks oli korras ning edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile. Teine koolitusfirma peab oma õppekavasid veel täiendama. Keeleameti menetluses oli kuue keelefirma taotlus koolitajate lisamiseks, kõik üheksa koolitajat said heakskiidu.