Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 30. aprill – 4. mai 2018

03.07.2018 | 13:32

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Valgas, Pärnus, Sindis ja Uulus ning Rapla-, Pärnu- ja Harjumaal. Kokku saadeti märgukiri 23-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 31 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, Eidaperes ja Sindis on eemaldatud kakskeelsed tänavasildid, Pärnumaa on mitmed asutused lisanud võõrkeelsele teabele eestikeelse teabe. 14 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti kolme Tallinnas asuvat hotelli, kõigis leidis keeleametnik keeleseaduse nõuete rikkumisi ning hotellidele saadetakse märgukiri.

Avalikku teavet kontrolliti ka seitsmes Tallinna ärimajas, kõigis tuvastati keeleseaduse rikkumisi, vastavasisulised märgukirjad saadetakse uuel nädalal. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

Jätkus Maxima Eesti OÜ Smuuli Maxima XX töötajate eesti keele oskuse kontroll. Kolmest uuest töötajast kaks peavad sooritama eesti keele eksami. Varasem Keeleinspektsiooni ettekirjutus oli 10-l, kõigi ettekirjutuse tähtaega pikendati, kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Kontrolliti AS Selver Järve Selveri kaupluse töötajate eesti keele oskust. Järve Selveris on 154 töötajat, eesti keele eksami peavad sooritama 8 ja kahele töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust. Positiivne näide Järve Selveris oli iraanlasest kassapidaja, kellel on sooritatud ametikohal nõutav B1-taseme eesti keele eksam. Kaupluse juht jälgib, et keeleoskuseta töötajad ei ole müügisaalis, vaid teevad selliseid töid, kus klientidega pole vaja suhelda.

AS OG Elektra Kari tänaval asuva Grossi poe ühel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, ühtlasi tehti hoiatus selle kohta, kui ettekirjutus on tähtpäevaks täitmata, on Keeleinspektsioonil õigus töötaja suhtes rakendada sunniraha.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud üks esmakontrolliakti (korras) ning 11 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). Üheteistkümnele meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastati kahte keelefirmat, koostati kontrollakt keelefirma varasema külastuste kohta, rahuldati ühe firma taotlus uue õpetaja lisamiseks ja ühele keelefirmale saadeti informatsioon tegevusloa taotluse esitamise kohta.