Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 3.-7. juuni 2024

07.06.2024 | 15:02

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Nõmmel, Pääskülas, Mustamäel) ning Kohtla-Järvel, Kohtla-Nõmmel ja Narvas. Tuvastati 17 keeleseaduse rikkumist. Varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et 14 ettekirjutusest neli on täidetud. Kümnele ettevõttele saatis keeleametnik meeldetuletuskirja ja pikendas ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kolme ettevõtte veebilehte, neist kaks olid korras. Ühele ettevõttele saadeti märgukiri.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti AS Pihlakodu (Nõmme, Tabasalu, Viimsi Pihlakodu), Bauhof GroupAS-i, Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna, OG Elektra Grossi toidukaubad kahe Kohtla-Järve kaupluse, OÜ Baltic Shuttle, OÜ SV Reisid, OÜ Tallink Fast Food, SA Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu, AS Tõstamaa Hooldekodu, Õismäe tee 83 korteriühistu ning kolme taksofirma (Beep Producitivity OÜ, FIE Y.Afanesenko, NSP Teenused OÜ) kokku 157 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 73 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll, kontrollidega alustati juba sel nädalal. 
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Kalamaja Perearstid OÜ töötajate eesti keele oskust, vormistati neli kontrollakti, neist kaks on korras, ühele töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust ja teisele ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Narva Linna Sotsiaalabiametis vormistati kaks esmakontrolli ja 14 järelkontrolli akti. Esmakontrolli käigus tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja sunniraha hoiatus. Järelkontrollis tuvastati, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, ühe töötaja senist ettekirjutust täiendada eesti keele oskust pikendati. Pikendati ka eksami sooritamise tähtaega – seda 14 kontrollitaval, nende suhtes rakendati ka sunniraha. Üks töötaja on ametist lahkunud, menetlus lõpetati.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal haridusasutustes keelekontrolle ei toimunud. Keeleametnikud vastasid mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõuete päringule.
Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli. Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlusi (kokku 5 õppekava), esitatud õppekavad vajavad veel täiendamist. 

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja