Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 3. – 7. juuni 2019

07.06.2019 | 11:31

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh Lasnamäel, vana- ja kesklinnas), Keilas ja Vastseliinas. Kokku saadeti märgukiri 26-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 20 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist kaks osaliselt. Üheksa firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal tehti järelkontroll kahes ärimajas Tallinnas, neist ühes on ettekirjutused täidetud, teises on ettekirjutus täidetud osaliselt. Neljas Tallinnas asuvas hotellis selgus järelkontrolli käigus, et kolmes hotellis on ettekirjutus täidetud, ühes on ettekirjutus täidetud osaliselt.

Järelkontrolli käigus vaadati üle viie ettevõtte veebilehed, neist kaks on ettekirjutuse täitnud, kolmel pikendati tähtaega.

Kontrolliti Lõuna-Eesti avatud veekogude (Anne kanal, Emajõgi, Kubija, Tamula, Pühajärve, Verevi, Viljandi, Paala, Põlva, Vanamõisa ja Riiska) AS G4S-i rannavalvetöötajate eesti keele osktust tõendavaid dokumente, keeleseaduse rikkumisi ei tuvastatud.

Jätkub järelkontroll SA Ida-Viru keskhaiglas, sel nädalal vormistati viis järelkontrolli akti, neist neljas pikendati ettekirjutuse tähtaega, kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha. Üks töötaja on töölt lahkunud, mistõttu lõpetati tema suhtes menetlus. Keelekontroll raviasutuses jätkub.

Järelkontroll toimus Kohtla-Järve Linnavalitsuses, kus 13 töötajast mitte keegi ei olnud ettekirjutust täitnud, keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse tähtaega ja tegid sunniraha hoiatust.

Jätkuvalt esitatakse Keeleinspektsioonile kaebusi teenindajate kehva eesti keele oskuse pärast. Sel nädalal kontrolliti Harju Tarbijate Ühistu Lasnamäe Maksimarketi töötajate eesti keele oskust. 13-st töötajast seitse peavad sooritama eesti keele eksami, kahele tehti sunniraha hoiatus. Keila Tarbijate Ühistu Rõõmu Kaubamajas pikendati seitsme töötaja ettekirjutuste täitmise tähtaega.

Selver AS-i Merimetsa Selveris kontrolliti viie töötaja keeloskust, neist kolm peavad sooritama eesti keele eksami.

Maxima Eesti OÜ Jõhvi Maxima X kaupluses kontrolliti üheksat töötajat, kellest kaheksa peavad sooritama eesti keele eksami, ühtlasi tehti töötajatele sunniraha hoiatus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe Tallinna kohviku seitsme töötaja keeleoskust, neist üks peab sooritama eesti keele B1-taseme eksami.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti ettekirjutuste täitmist Ehte Humanitaargümnaasiumis, kus üheksast töötajast ei olnud ükski ettekirjutust täitnud. Keeleametnikud pikendasid ettekirjutuste tähtaega, kuuele töötajale tehti sunniraha hoiatus, nelja töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna Järveotsa Lasteaias pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe koolitusfirma taotlust uute õpetajate lisamiseks ja teise keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks. Külastati kahte keelefirmat, mille kohta koostatakse järgmisel nädal akt.

4. juunil osalesid keeleametnikud rahvusooperis Estonia toimununud eesti keele aasta kontsertaktusel. Ajaleht Postimees avaldas 4. juunil riigikeele sajanda sünnipäeva puhul Ilmar Tomuski artikli Riigikeel – riigi tähtsaim keel.