Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 3.–7. jaanuar 2022

07.01.2022 | 13:33

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Nõmmel, Kristiines, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel) ja Kohtla-Järvel. Tuvastati kolm keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest üheksa olid täidetud.
    • Jaga

Tegeldi viie kaebusega, neist kolm kinnitust ei leidnud. Kahe kaebuse osas saadetakse ettevõtetele märgukiri uuel nädalal.

Sel nädalal keeleoskuse kontrolle ei toimunud. Keeleametnikud kontrollisid Narva-Jõesuu Lasteaia Karikakar töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. Keeleoskuse kontroll lasteaias on plaanis jaanuarikuu jooksul.

Ajakirja Oma Keel 2021. aasta sügisnumbris kirjutab Glasgow's elav tõlk ja keeleõpetaja Katrin Hiietam kahest Ilmar Tomuski keeleraamatust (PDF) ning annab näpunäiteid, kuidas neid oleks võimalik kasutada eesti keele tundide mitmekesistamiseks.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal sai heakskiidu ühe keelefirma taotlus tegevusloa saamiseks, haridus- ja teadusministeeriumile saadeti positiivne hinnang. Eesti Töötukassa palvel hinnati kahe koolitusfirma õppekava, mille kohta saadeti töötukassale eksperdihinnang.