Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 29. november–3. detsember 2021

03.12.2021 | 14:18

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Nõmmel, Hiiul, Haaberstis, Lasnamäel, samuti mitmes kaubanduskeskuses), Narvas, Elvas, Tartus ja Valgas. Suuremat tähelepanu pöörati jõulumüükidele ja -laatadele ning jõulukaubale. Tuvastati 26 keeleseaduse nõuete rikkumist. 28 varasema ettekirjutuse järelkontrolli käigus tuvastati, et neist 14 olid täidetud. 14 ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti varasema ettekirjutuse täitmist viie ettevõtte veebilehel, ettekirjutused olid täitmata, ettevõtetele saadeti märgukiri ja pikendati tähtaega.

Sel nädalal kontrolliti kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide tegemiseks Narva-Jõesuu Lasteaia Karikakar, Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja, Pae Gümnaasiumi, Tallinna Õismäe Vene Lütseumi, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli ning Karkent OÜ Karkent Hambaravi kokku 85 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid, neist 46 puhul jätkub menetlus.

Maxima Eesti OÜ Tammsaare tee 133 XX kaupluses tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kahele uuele töötajale. Koostati 12 järelkontrolliakti, neist kaheksa menetluse lõpetamiseks seoses töölepingu lõpetamisega; nelja aktiga pikendati ettekirjutuse tähtaega ja kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Maxima Eesti OÜ Jõhvi XX kaupluses vormistati üheksa akti menetluse lõpetamiseks, sest nende töötajatega on tööleping lõpetatud. Seitsmele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

SRD Autopesula OÜ järelkontrollis tuvastati, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, kolmel teenindajal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Jätkub keelekontroll hambaravikliinikutes, sel nädalal tehti ettekirjutus kolmele Stomatoloogia Pluss OÜ töötajale.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes keeleoskuse kontrolle enamasti tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kolmele uuele töötajale ja pikendati ettekirjutuse tähtaega 13 töötajal, neist kaks peavad oma eesti keele oskust täiendama, 11 peavad sooritama eesti keele eksami. Üheksale töötajale tehti sunniraha hoiatus, üks õpetaja peab tasuma sunniraha.

Valga Priimetsa Koolis pikendati kahe töötaja eksami sooritamise tähtaega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe keelefirma taotlust kinnitatud õppekavade muutmiseks. Keeleamet lükkas taotluse tagasi.