Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 29. mai–2. juuni 2023

02.06.2023 | 13:08

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Lasnamäel Smuuli teel, ning Järve keskuses). Tuvastati 14 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist üks kõrvaldati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 12 olid täidetud, kahele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti üheksa ettevõtte veebilehte, neist ühe keelekasutus ei vastanud kirjakeele normile, mistõttu ettevõttele saadeti märgukiri. Kolm osaühingut olid Keeleameti ettekirjutused täitnud, need menetlused lõpetati.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Tallinna Muhu tn 4 korteriühistu, Maardu Lasteaed Rukkilill ja FIRMASTER OÜ kokku 65 töötaja keeleoskust tõendavaid dokumente, juunikuus toimub 25 töötaja keelekontroll.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Tööstuse Rimi supermarketi kümne töötaja keeleoskust. Keeleametnikud tuvastasid, et ühe töötaja keeleoskus vastab nõuetele, üheksale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, neist ühele tehti sunniraha hoiatus.
OG Elektra AS Grossi Toidukaubad Vikerlase kaupluses tehti esmakontrollis kolmele töötajale ettekirjutus sooritada eksam, kahele neist tehti ka sunniraha hoiatus. Samas kaupluses vormistati kuus järelkontrolli akti: viiel töötajal pikendati eksami sooritamise tähtaega, neist ühele tehti sunniraha hoiatus; üks menetlus lõpetati, sest tööleping töötajaga on lõpetatud.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Hair Time Salon OÜ juuksurisalongi ühe töötaja keeleoskust – kaebus leidis kinnitust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Keelekontroll toimus ka Rixwell Savoy Boutique hotellis (Mogotel development Estonia OÜ), kus kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam tehti ka NoBananas müügileti (Get Fresh Estonia OÜ) müüjale.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal jätkus keelekontroll Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Sillamäe ja Narva õppekohas, kus vormistati 20 esmakontrolli akti, neist 17 olid korras (töötajate eesti keele oskus vastab nõuetele), kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlusi tegevusloa saamiseks (mõlemal keelefirmal üks õppekava),ühe koolitusfirma õppekava on korras ja see edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks. Teise õppekava muutmise taotluse lükkasid keeleametnikud tagasi. Kaks keelefirmat esitasid taotluse koolitajate lisamiseks, kõik kolm koolitajat tunnistati Keeleameti poolt sobivaks.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja