Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 29. jaanuar – 2. veebruar 2018

03.07.2018 | 10:56

Sel nädalal kontrolliti Maxima Eesti OÜ Tartu Maxima X (Anne 57) töötajate varasemate ettekirjutuste täitmist, kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Jätkub keelekontroll Rimi Eesti Food AS Magistrali kaupluses, kus kontrolliti kaebuse lahendamiseks kaheksa töötaja eesti keele oskust, viiele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ühel kaupluse töötajal oli varasem ettekirjutus, see on täitmata, inspektor otsustas ettekirjutuse tähtaega pikendada.

Kaebuse lahendamiseks käisid keeleinspektorid AS OG Elektra Mustmäe tee Grossi kaupluses, kuuest töötajast ühe keeleoskus vastas kehtestatud nõuetele, viiele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Jätkub keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud neli esmakontrolliakti (neist kaks ettekirjutusega) ja kuus järelkontrolliakti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam), viiele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

SA Hiiu Ravikeskuses kontrolliti ühe töötaja tegelikku keeleoskust ja talle tehti ettekirjutus oma eesti keele oskust täiendada.

Kohtla-Nõmme Lastekodu kolme töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati ja tehti sunniraha hoiatus, kõigi kolme suhtes rakendati ka sunniraha. Eesti keele eksami peab sooritama üks uutest lastekodutöötajatest.

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Räpinas, Antslas ja Valgas, kokku tehti ettekirjutus 17-le äriühingule, neist kolm täitsid ettekirjutuse koheselt. 18 firmat on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, 16 äriühingu ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal külastasid keeleametnikud Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi, mis on sellest õppeaastast liidetud Tallinna Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumiga, kahe kooli peale oli 12-l töötajal Keeleinspektsiooni varasem ettekirjutus, ükski pedagoog ettekirjutust täitnud ei olnud. Seoses koolide liitmisega oli töölt lahkunud kaks kontrollitavat, nende menetlus lõpetati. Kümnel koolitöötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja kuuele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Kahe õpetaja suhtes rakendati sunniraha. Lisaks kontrolliti kahe uue töötaja tegelikku eesti keele oskust, mõlemal tuleb sooritada ametikohal nõutava taseme eesti keele eksam.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastasid keeleametnikud ühte Tallinnas tegutsevat keelefirmat, kokkuvõtte ja ettepanekud õppetöö parandamise osas saadetakse firmale järgmisel nädalal. Kahele keelefirmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu veebilehel olevatele ebatäpsustele.