Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 29. aprill – 3. mai 2019

03.05.2019 | 14:16

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Narvas, Mustvees, Kallastel ja Jõgeval. Kokku saadeti märgukiri 14-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati kümnel firmal ettekirjutuse tähtaega, 22 firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud. Kontrolliti nelja firma veebilehti, millest kaks on nüüd eesti keeles, kahe firma puhul pikendati ettekirjutuste tähtaega.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti kahes Tallinna Laki tänava ärimajas ettekirjutuste täitmist, kahjuks olid ettekirjutused täitmata, ettekirjutuse tähtaega pikendati. Viies Tallinna hotellis toimus järelkontroll, mille käigus tuvastati, et ettekirjutused on täidetud kolmes hotellis, kahes hotellis on ettekirjutus täidetud osaliselt. Keeleinspektsioon kontrollib edaspidi ka väljaspool Tallinna asuvaid hotelle.

Jätkus keeleoskuse kontroll Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve XX kaupluses, kus tehti esmakontrolli aktiga kuuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja järelkontrolli käigus pikendati ettekirjutuse tähtaega kuuel töötajal. Kõigile kontrollituile tehti sunniraha hoiatus, viiel tuleb sunniraha tasuda.

Rimi Eesti Food AS Mustamäe RIMI hüpermarketis tehti esmakontrolli käigus kuuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühe uue töötaja eesti keele oskus vastas kehtestatud nõudele. Samas kaupluses tuvastati järelkontrolli käigus, et kaks töötajat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.

Prisma Peremarket AS-i Sikupilli kaupluses tehti ettekirjutus viiele töötajale.

Jätkub Põhja Päästekeskuse Harjumaa päästekomandode päästjate keeleoskuse kontroll. Sel nädalal kontrolliti Kopli päästekomando päästjate tegelikku eesti keele oskust, kahele päästjale tehti ettekirjutus, neist üks peab sooritama eesti keele eksami, teine oma keeleoskust täiendama. Kontroll päästekomandodes jätkub.

Keelekontroll jätkus ka SA Ida-Viru Keskhaiglas. Üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, kuuel pikendati ettekirjutuste sooritamise tähtaega, sunniraha rakendati viie töötaja suhtes.

Narva Linnavalitsuses kontrolliti kahe uue töötaja eesti keele oskust, mõlemad peavad sooritama eesti keele eksami. Ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus nende suhtes rakendada sunniraha. Kontrolliti ka seitsme varasema ettekirjutuse täitmist ja tuvastati, et nad ei ole ettekirjutust täitnud, ettekirjutuse tähtaega pikendati, rakendati sunniraha ja tehti uus sunniraha hoiatus.

Aprillikuu jooksul kontrollisid keeleametnikud suuremate kaubanduskeskuste avalikku teavet. Kaubanduskeskuseid külastati kevadiste kampaaniate ja hooajaliste allahindluste perioodil Tallinnas, Tartus, Narvas, Kohta-Järvel, Rakveres ja Pärnus. Tallinnas Järve, Mustamäe, Magistrali ja Viimsi keskuses, Lasnamäe Centrumis, Pärnu Kaubamajakas, Rakvere Põhjakeskuses, Tartu Kaubamajas, Lõunakeskuses, TASKUs ja KVARTALIS keeleseaduse rikkumisi ei tuvastatud. Teistele kaubanduskeskustele või konkreetsetele kauplustele saadeti märgukiri. Tallinna Kaubamaja, Rocca al Mare kaubanduskeskus ja Narva FAMA keskus eemaldasid keeleseaduse rikkumise koheselt. Teistes keskustes, kus tuvastati rikkumisi, teevad keeleametnikud järelkontrolli maikuu jooksul.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Järveotsa Lasteaias koostasid keeleametnikud viis esmakontrolli akti, millest üks oli korras, kahel lasteaednikul tuleb sooritada eesti keele eksam, kaks peavad oma eesti keele oskust täiendama. 14-st järelkontrolliaktist pikendati 13 tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus. Üks töötaja oli töölt lahkunud, mistõttu tema menetlus lõpetati. Kümnele töötajale vormistati täitekorraldus ja neil tuleb tasuda sunniraha.

Kolkja Lasteaed-põhikoolis kontrolliti viie õpetaja eesti keele oskust, neist ühele tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust. Kallaste lasteaed-põhikoolis kontrolliti 15 töötaja eesti keele oskust. Ettekirjutus tehti kahele, neist üks peab sooritama B2-taseme eesti keele eksami, teine oma keeleoskust täiendama.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastasid inspektorid kahe keelefirma tundi, mille kohta saadetakse eelakt firmale tutvumiseks järgmisel nädalal. Ühe keelefirma taotlus uute õpetajate lisamiseks sai heakskiidu.