Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 28. jaanuar – 1. veebruar 2019

01.02.2019 | 10:48

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Kohtla-Järve Ahtme linnaosas ning Tartus. Kokku saadeti märgukiri 13-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 11 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist viis osaliselt, üheksa firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti kolme ärimaja Tallinnas, tuvastatud rikkumiste põhjal saadetakse äriühingutele märgukiri järgmisel nädalal. Seitsmes Tallinnas asuvas hotellis selgus järelkontrolli käigus, et kaks hotelli on ettekirjutuse täitnud ja viies hotellis on ettekirjutus täidetud osaliselt. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Mustamäe kaupluse ühe töötaja eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus. Järelkontrolli käigus koostati seitse akti Lasnamäe Centrumi Rimi hüpermarketis, kus üks töötaja oli ettekirjutuse täitnud, viiele pikendati ettekirjutuse tähtaega, ühe töötajaga oli tööleping lõpetatud. Tehti ka üks sunniraha hoiatus.

Kohtla-Järve Maxima XX kaupluses pikendati nelja töötaja ettekirjutuse tähtaega ja tehti hoiatus selle kohta, et kui eesti keele eksam ei ole tähtajaks sooritatud, on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti AS Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna üheksa töötaja eesti keele oskust, kuuele töötajale tehti ettekirjutus.

PPA Lõuna prefektuuri Valga jaoskonnas kontrolliti 59 töötaja eesti keele oskust tõendavaid dokumente, ettekirjutus tehti ühele töötajale, kellel puudub ametikohal nõutav eesti keele oskus.

Päästeameti Ida Päästekeskuse Kiviõli ja Narva päästekomandos vormistati kolm järelkontrolli akti, kõik tähtaja pikenduse ja sunniraha hoiatusega. Ühe päästetöötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Humanitaargümnaasiumis pikendati kolmel töötajal ettekirjutuse tähtaega, kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus ning ühe töötaja puhul rakendati sunniraha.

Lõppes tegeliku keeleoskuse kontroll Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses. 83-st kontrolli läbinud töötajast 62-le tehti ettekirjutus ja sunniraha hoiatus, 47 töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelekontroll toimus ka Kiviõli Vene Koolis, kus tehti ettekirjutus kuuele töötajale, kaks töötajat olid ettekirjutuse täitnud. Keelekontroll õppeasutuses jätkub.

Samuti kontrolliti MTÜ Edu Valem eralasteaia ja erakooli töötajate keeleoskust, kokku koostati 22 akti, 14 töötajale tehti ettekirjutus omandada nõutaval tasemel eesti keele oskus, kahe töötajaga oli tööandja töölepingu lõpetanud ning kaks töötajat viidud madalamale ametikohale. Üheksale kontrollitavale tehti sunniraha hoiatus ja ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saadeti ühele keelefirmale tutvumiseks eelakt. Ühe keelefirma taotlus uute õpetajate lisamiseks sai heakskiidu.