Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 28. august – 1. september 2023

01.09.2023 | 11:18

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas ja Järve keskuses), Narvas ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 12 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kaks eemaldati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest viis olid täidetud, viiele ettevõttele saadeti meeldetuletuskiri ja pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti nelja ettevõtte veebilehte, neist üks ei vasta keeleseaduse nõuetele – ettevõttele saadeti märgukiri.
Kaebuste lahendamiseks ja edasiste keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti OÜ Euroapteegi Ümera keskuse apteegi, Selver AS-i Tähesaju kaupluse ja RIMI Eesti Food AS-i Männiku Rimi kokku 30 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. Septembrikuu jooksul kontrollitakse kümne töötaja tegelikku eesti keele oskust.
Aste Pagar OÜ-s (Sillamäe promenaadi kohvik) tehti ühele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe Bolt Services EE OÜ taksojuhi keeleoskust, tuvastati, et kontrollitava eesti keele oskus vastab kehtestatud nõuetele ja ettekirjutust ei tehtud.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Narva Soldino Gümnaasiumis kontrolliti 16 pedagoogi eesti keele oskuse vastavust
C1-tasemele. Kahele töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust.
Narva Kesklinna Gümnaasiumi 17st kontrollitust ühel tuleb oma eesti keele oskust täiendada.
Narva Lasteaias Kirsike kontrolliti kahe töötaja eesti keele oskust, ettekirjutusi ei tehtud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks. Mõlema koolitusfirma kokku nelja õppekava kohta edastati ettepanekud ja koolitusfirmad peavad õppekavasid täiendama.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja