Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 28.–31. märts 2022

01.04.2022 | 15:13

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel), Valgas ja Narvas. Narvas ja Tallinnas kontrolliti uue kaupluse LIDL avalikku teavet.
    • Jaga

Kokku tuvastati viis keeleseaduse nõuete rikkumist, ettevõtetele saadeti märgukiri. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 21 varasemast ettekirjutusest olid 16 täidetud.

Esmakontrollis kontrolliti nelja ettevõtte veebilehte, neist üks ei olnud korras – ettevõttele saadeti märgukiri. Varasematest ettekirjutustest pikendati kahel ettevõttel ettekirjutuse täitmise tähtaega, üks ettevõte on ettekirjutuse täitnud.

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Sillamäe Linnavalitsuse, Kohtla-Järve Linnavalitsuse, Lasnamäe Vene Gümnaasiumi, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi, Tallinna Kihnu lasteaia, OG Elektra AS Grossi Toidukaubad Vikerlase tänaval asuva kaupluse ja Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve Mõisa tee kaupluse, Elva Maxima X ning kahe Tartu Maxima kaupluse töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 192 kontrollitavast 51-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Menetlused viiakse läbi aprillis.

Maxima Eesti OÜ Elva kaupluses tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele töötajale, Tartu Piparmündi tänava Maxima kaupluse seitsmele ja Tartu Võru 55 Maxima XX kaupluses neljale uuele töötajale. Viimases pikendati ühe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega. Kohtla-Järve Maxima X kaupluses tehti esmakontrollis ettekirjutus neljale töötajale.

Järelkontrollis tuvastati, et iDent OÜ Hambakliiniku töötaja on Keeleameti ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel. Lasnamäe Vene Gümnaasiumis pikendati järelkontrollis seitsme töötaja ettekirjutuste täitmise tähtaega, neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus ja nelja töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis tuvastati järelkontrolli käigus, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud. Kaheksal töötajal pikendati varasema ettekirjutuse tähtaega, kuuele töötajale tehti sunniraha hoiatus, sunniraha rakendati nelja kontrollitava suhtes.

Narva Kreenholmi Gümnaasiumis vormistati viis esmakontrolli akti, kaks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust ja kolm ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Järelkontrolli käigus lõpetati kolm menetlust, sest ettekirjutus oli täidetud. 25 töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, 23 töötaja suhtes rakendati sunniraha.

MTÜ EAKK Ajdan eralasteaias Fidan oli ühel töötajal ettekirjutus täidetud, kahe töötajaga oli tööleping lõpetatud, seetõttu lõpetasid keeleametnikud need kolm menetlust.

Kohtla-Järve Kunstide koolis vormistas keeleametnik neli esmakontrolli akti, millest üks oli korras, kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ühtlasi tehti neile hoiatus selle kohta, et ettekirjutuse tähtajaks mittetäitmise korral on õigus nende suhtes rakendada sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe koolitusfirma taotlust tegevusloa saamiseks, mõlemale firmale saadeti ettepanekud õppekavade parandamiseks. Üks koolitusfirma esitas taotluse kuue koolitaja lisamiseks, neist viis said heakskiidu. Eelmisel nädalal külastatud keelefirma tunnile anti tagasiside ning firmale saadeti tutvumiseks eelakt. Sel nädalal kontrolliti ühe keelefirma ZOOMi tundi, millele anti tagasiside juba sel nädalal.