Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 27. veebruar–3. märts 2017

06.03.2017 | 11:42

Lõppenud nädalal kontrolliti AS Lääne Tallinna Keskhaigla nakkuskliiniku töötajate tegelikku eesti keele oskust ja kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam, kahele ettekirjutus täiendada eesti keele oskust. Ida Päästekeskuse Jõhvi päästekomandos tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja sunnirahahoiatus ühele päästjale.
    • Jaga

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Harjumaal. Ettekirjutus tehti neljale Tallinnas tegutsevale äriühingule.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi õppekohal ja Sillamäe õppekohal kontrolliti varasemate ettekirjutuste täitmist 16-l töötajal, ettekirjutus ja sunnirahahoiatus tehti 14-le töötajale, kuue töötaja suhtes rakendati ka sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Jätkub keelefirmade veebilehtede kontroll, eeskätt kontrollitakse veebilehtedel oleva teabe vastavust täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud nõuetele. Kahele koolitusfirmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu puudustele. Hindamisel on ühe keelefirma õppekava tegevusloa saamiseks.