Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 27. september–1. oktoober

04.10.2021 | 10:32

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vana-, kesk- ja südalinnas, Kalamajas, Solarise keskuses ja Viru tänava lillekioskites, Lasnamäel ja Irus), Maardus, Muugal, Jõhvis, Tartus, Narvas, Haapsalus ja Valgas. Tähelepanu pöörati ka kohalike omavalitsuste valimiste kampaaniateabele. Tuvastati 18 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kolm eemaldati koheselt. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 13 olid täidetud. 12 ettevõttel, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, pikendati tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 14 ettevõtte veebilehte, neist kümme ei vasta keeleseaduse nõuetele ja neile ettevõtetele saadeti märgukiri.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keeleoskuse kontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti AS Hoolekandeteenused Ahtme Salu Kodu, Tartu A.Puškini Kooli ja Tartu Lasteaed Mõmmik kokku 121 inimese keeleoskust tõendavaid andmeid, kaheksal juhul puudub töötajal keeleoskust tõendav dokument ning nende töötajate puhul jätkub menetlus oktoobrikuu jooksul.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Esteetvet OÜ veterinaararsti keeleoskust, kaebus leidis kinnitust, kontrollitavale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Jätkub järelkontroll PPA Ida Prefektuuris, sel nädalal pikendati 11 ametniku ettekirjutuse tähtaega, kontrollitute suhtes rakendati sunniraha. Kontroll jätkub.

Lõppes keelekontroll DEPO DIY EE OÜ-s, sel nädalal kontrolliti 11 töötaja eesti keele oskust, neist kahe keeleoskus vastab kehtestatud nõuetele, üheksa peavad sooritama eesti keele eksami.

Jätkub keelekontroll hambaravi teenust osutavates ettevõtetes. Sel nädalal tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam Conmed OÜ hambakliiniku, OÜ Mount Denta-Art Hambaravi ja Implanttihoito Hambaravi OÜ kokku kuuele töötajale.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Pesumaja24 OÜ ühe teenindaja eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Maxima Eesti OÜ Valga Maxima XX kaupluses kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe töötaja eesti keele oskust, talle tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Valga Haigla AS-is pikendati nelja ettekirjutuse tähtaega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Kontrolliti uue erakooli töötajate eesti keele oskust. MTÜ Vivere koolis tehti ettekirjutus kümnele töötajale: üks töötaja peab oma eesti keele oskust täiendama, üheksa sooritama eesti keele eksami.

Tallinna Lasnamäe Põhikoolis tehti ettekirjutus kuuele uuele töötajale, järelkontrolli aktiga lõpetati ühe töötaja suhtes menetlus (ettekirjutus täidetud), ühel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis kontrolliti kolme uue töötaja eesti keele oskust: ühe keeleoskus vastab kehtestatud nõudele, kahele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Järelkontrolliaktiga pikendati ettekirjutuse tähtaega neljal kutsekooli töötajal, neist kolmele tehti sunniraha hoiatus, kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Järelkontrolliaktiga pikendati Tallinna Mahtra Põhikooli viie töötaja ettekirjutuse tähtaega, kolmele neist tehti sunniraha hoiatus. Ka Tallinna 53. Keskkooli kahe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega, neist ühele tehti sunniraha hoiatus.

Tallinna Kadrioru Lasteaias pikendati kahe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega, ühtlasi tehti mõlemale töötajale hoiatus selle kohta, kui määratud ajaks ei ole ettekirjutus täidetud, on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe keelefirma taotlust uue koolitaja lisamiseks.