Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 27. detsember 2018 – 4. jaanuar 2019

07.01.2019 | 10:21

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Valgas ja Ida-Virumaal. Kokku saadeti märgukiri 13-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 14 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud. Seitsme firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Lõppes 16 kuud kestnud keelekontroll SA-s Ida-Viru Keskhaigla, mille käigus kontrolliti 1200 töötaja keeleoskust tõendavaid dokumente ning 628 töötaja tegelikku eesti keele oskust. Neist 249 töötajat läbisid kontrolli esmakordselt, 379 töötajat läbisid järelkontrolli.

157st kontrollitud arstist valdab eesti keelt nõutud tasemel 82, 387st õest 177 ja 183st hooldusala töötajast 65 töötajat. Samuti kontrolliti teiste haiglatöötajate (registratuuri töötaja, assistent, toidujagaja jt) eesti keele oskust.

Kõikidele ebapiisava eesti keele oskusega haiglatöötajatele tehti ettekirjutus, koos ettekirjutusega tehti 463 töötajale ka sunniraha hoiatust. Sunniraha rakendatakse juhul, kui töötajad ei omanda ettekirjutuses märgitud tähtpäevaks nõutaval tasemel eesti keele oskust.

Samuti lõppes keelekontroll Maxima Eesti OÜ Linnamäe Maxima XXX kaupluses, kus inspektsioonile esitatud töötajate nimekirjas oli kokku 119 töötajat. Neist kontrolliti 50 töötaja tegelikku eesti keele oskust, 48 töötajale tehti ettekirjutus, seitsmele lisaks ka sunniraha hoiatus. 37 töötajat, kellel oli Keeleinspektsiooni varasem ettekirjutus, on töölt lahkunud, need menetlused lõpetati. Kuus töötajat on viidud tööle teistesse kauplustesse, nende keeleoskuse järelkontroll toimub edaspidi.

Sagenenud on kaebuste hulk, kus ei olda rahul klienditeenindaja keeleoskusega. Nädala jooksul esitati inspektsioonile kaheksa kaebust, kõik kaebused on leidnud kinnitust, tegeliku keeleoskuse kontroll toimub jaanuaris. Võõrkeelse teeninduse üle kurdetakse Eesti erinevais paigus, Tartu kohta ilmus asjakohane artikkel Tartu Postimehes.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe koolitusfirma taotlust tegevusloa saamiseks ja saadeti keelefirmale ettepanekud õppekava täiendamiseks. Ühe keelefirma kaks taotlust uute õpetajate lisamiseks said heakskiidu.