Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 27.-31. märtsil 2023

31.03.2023 | 14:56

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas ja Põhja-Tallinnas). Tuvastati üheksa keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kümme olid täidetud, kolmele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti seitsme ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, neist kahele saadeti märgukiri – kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia keeleseadusega vastavusse. Samuti tuvastati, et üks ettevõte on oma veebilehe viinud keeleseadusega kooskõlla ja menetlus lõpetati.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Shah Trade OÜ, Tallinna Lasteaed Maasikas ja ühe füüsilisest isikust taksojuhi – kokku 20 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. Nelja töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Sel nädalal kontrolliti Majaka Perearstikeskus OÜ kuue töötaja eesti keele oskust. Kolme töötaja keeleoskus tunnistati ametikoha nõuetele vastavaks, üks töötaja peab oma keeleoskust täiendama ja kahel tuleb sooritada eesti keele eksam.
Ilmar Tomusk vastas Õpetajate Lehele antud intervjuus küsimustele Keeleameti järelevalve kohta vene õppekeelega koolides.
28. märtsil toimus koostöös Eesti Keele Instituudi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga infopäev keelefirmadele, kus arutati eestikeelsele õppele ülemineku küsimusi ja õpetajate eesti keele täienduskoolituse vajadust.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks. Mõlemad koolitusasutused peavad õppekavasid veel täiendama. Keeleametnikud külastasid ühe keelefirma tundi ning koostavad uue nädala alguseks eelakti, mis saadetakse koolitusfirmale tutvumiseks.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja