Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 25.–29. september

02.10.2023 | 13:49

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas, südalinnas, Põhja-Tallinnas, Kristiines ja Lasnamäel, samuti Kristiine kaubanduskeskuses ja Järve Keskuses) ning Loksal. Tuvastati 14 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 11 olid täidetud, neljale ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti nelja ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, ühele neist saadeti märgukiri ja juhiti tähelepanu olulise tarbijateabe puudumisele. Järelkontrollis selgus, et kahest ettevõttest üks on ettekirjutuse täitnud, teise puhul pikendati ettekirjutuse tähtaega arvestades ettevõtte võimalusi.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Tallinna Lasteaed Kelluke, Maardu Gümnaasiumi ja ühe taksojuhi (kokku 154 töötaja) keeleoskust tõendavaid andmeid. Kümne töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Sel nädalal kontrolliti Päästeameti Ida Päästekeskuse Sillamäe päästekomando kolme töötaja keeleoskust – nende keeleoskus vastas kehtestatud nõudele ja ettekirjutust ei tehtud. Narva, Kiviõli ja Sillamäe päästekomandos vormistati kokku kuus järelkontrolliakti, neist üks seoses ettekirjutuse täitmisega ja viis töösuhte lõppemisega.
Järelkontrolli aktiga pikendati AS Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku operatsiooniploki osakonna ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Barcraft OÜ restorani Munga Kelder kahe töötaja keeleoskust. Kaebus leidis kinnitust, kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada keeleeksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinnas kontrolliti Püha Johannese Kooli ühe töötaja tegelikku eesti keele oskust, töötaja keeleoskus vastab nõuetele, ettekirjutust ei tehtud.
Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis vormistati 20 esmakontrolli akti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti kontrollituile sunniraha hoiatus.
Kontrolliti haridustöötajate keeleoskuse vastavust C1-tasemele: Narva Kesklinna Koolis, Narva Soldino Koolis ja Narva Paju koolis vormistati kõigis üks ilma ettekirjutuseta esmakontrolli akt. Narva Pähklimäe Koolis oli üks kahest aktist ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud viie keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks (kokku 14 õppekava), neist kolme dokumendid edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks. Teised koolitusfirmad peavad oma õppekavasid veel täiendama. Kaks koolitusfirmat esitasid taotluse uute koolitajate lisamiseks, mõlemad koolitajad said Keeleameti heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja