Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 25.–28. veebruar 2020

28.02.2020 | 13:32

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vana- ja kesklinnas, Mustamäel, Kalamajas ja T1 kaubanduskeskuses), Tartus ja Kohtla-Järvel, kus tuvastati kokku 10 keeleseaduse nõuete rikkumist. Tuvastatud rikkumiste ja kaebuste lahendamiseks saadeti märgukiri 16-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 13 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist kolm osaliselt. 14 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Sel nädalal kontrolliti kuue ettevõtte veebilehti, kolmele neist tehti ettekirjutus.

Jätkus keelekontroll Maxima Eesti OÜ Paepargi kaupluses, kus oli varasem ettekirjutus 22 töötajal. Kontrollis selgus, et 18 töötajat on töösuhte lõpetanud, kolmel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega. Neljale uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Maxima Eesti OÜ Kopli 69b kaupluses tunnistati ühe uue töötaja eesti keele oskus ametikoha nõudele vastavaks.

Rimi Food AS-i Juhkentali kaupluses pikendati kahel töötajal ettekirjutuse tähtaega, mõlemale töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Jõhvi Maksimarketis kontrolliti esmakontrolli käigus üheksa töötaja keeleoskust, neist kolme keeleoskus vastab nõuetele, kuuele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

SA Ida-Viru Keskhaiglas pikendasid keeleametnikud kahel töötajal ettekirjutuse tähtaega ja tegid sunniraha hoiatuse, ühe töötaja suhtes rakendati ka sunniraha.

Kallavere Haigla AS-is kontrolliti 22 töötaja tegelikku eesti keele oskust, neist üheksa keeleoskus vastab kehtestatud nõudele, üheksa töötajat peavad sooritama eesti keele eksami; teistele tehti ettekirjutus keeleoskust täiendada. Kontroll Kallavere Haiglas jätkub märtsikuus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Implanttihoito Hambaravi OÜ nelja töötaja eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust ja töötajatele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keelekontroll toimus Tallinna Linnatranspordi AS-is, kus kahest esmakontrolli läbinud juhist ühele tehti ettekirjutus. Järelkontrollis pikendati kolme töötaja ettekirjutuse tähtaega, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti hotelli Gotthard Residents töötajate keeleoskust, kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eksam. Kontroll jätkub.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ka restoran Boho kahe teenindaja eesti keele oskust, mõlemale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keelekontroll jätkus Kohtla-Järve Ahtme põhikoolis, kus järelkontrollis pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega ja talle tehti ka sunniraha hoiatus. Viie töötajaga on tööleping lõpetatud, mistõttu lõpetati ka menetlus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kaheksa keelefirma taotlust (kokku 20 õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmadele omapoolsed ettepanekud õppekavade täiendamiseks. Kahe koolitusfirma taotlused olid korras, need saadeti edasi haridus- ja teadusministeeriumile tegevusloa väljastamiseks. Kahele eelmisel nädalal külastatud firmale saadeti eelakt kokkuvõttega tunni külastusest.