Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 25. – 28. juuni 2019

28.06.2019 | 15:21

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Pärnus, Valgas, Kohtla-Järvel, Narvas ja Tartus. Kokku saadeti märgukiri 28-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 24 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist viis osaliselt. 17 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal tehti järelkontroll Tallinnas kahes ärimajas, kus ettekirjutused olid täitmata, keeleametnik pikendas ettekirjutuse täitmise tähtaega. Kolmes Pärnu hotellis selgus järelkontrolli käigus, et kahes on ettekirjutus täidetud, ühes hotellis on ettekirjutus täidetud osaliselt. Viimasele anti pikendust augustikuuni.

Kontrolliti seitsme ettevõtte veebilehte, ettevõtetele saadeti märgukiri. Kolm firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.

Jätkub järelkontroll SA Ida-Viru keskhaiglas, sel nädalal vormistati seitse järelkontrolli akti, neist kuuel pikendati ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha. Ühe töötaja suhtes lõpetati menetlus seoses töölepingu lõpetamisega. Keelekontroll raviasutuses jätkub.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti OÜ Euroapteegi Ümera apteegis ühe töötaja, Häireksekuse Ida keskuse ühe töötaja ja Trueman OÜ kahe juuksuri keeleoskust, kõigile kontrollitutele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Lõppes Maxima Eesti OÜ Sõpruse pst 171 Maxima X kaupluse töötajate keelekontroll. 25-st töötajast vesteldi 13-ga, neist 11-le tehti ettekirjutus, neljale sunniraha hoiatus ja kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Rimi Eesti Food AS-i Tornimäe Rimi Expresskaupluses tehti ettekirjutus kahele töötajale ja Lasnamäe Centrumi Rimi hüpermarketis ühele töötajale. Mõlemas kaupluses toimus kontroll seoses laekunud kaebusega.

Kaebuse lahendamiseks alustati keelekontrolli Selver AS-i Merimetsa Selveris, kus tehti kuuele töötajale ettekirjutus: üks peab oma eesti keele oskust täiendama, viis sooritama eesti keele eksami.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal pikendati Sakala Eragümnaasiumi ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saadeti kaks akti firmadele, kelle tunde külastati eelmisel nädalal. Kahe keelefirma külastuse kohta saadeti hinnang Eesti Töötukassale. Ühe keelefirma taotlusele tegevusloa saamiseks anti hinnang, keelefirma peab õppekavasid veel täiendama.